Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
15/12/2017 11/12/2017 č.966 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Samoľová Mária Spišský Hrušov č. 93, 053 63 PDF icon 966.pdf
15/12/2017 11/12/2017 č.882 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Samoľová Mária Spišský Hrušov č. 93, 053 63 PDF icon 882.pdf
15/12/2017 07/12/2017 č.962 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Šofranko Jozef Spišský Hrušov č. 367, 053 63 PDF icon 962.pdf
15/12/2017 07/12/2017 č.961 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Šofranko Jozef Spišský Hrušov č. 367, 053 63 PDF icon 961.pdf
15/12/2017 06/12/2017 č.967 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Samoľová Elena Spišský Hrušov č. 277, 053 63 PDF icon 967.pdf
15/12/2017 05/12/2017 č.946 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Lačná Marta Spišský Hrušov č. 238, 053 63 PDF icon 946.pdf
15/12/2017 01/12/2017 č.948 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kántor Ján Spišský Hrušov č. 347, 053 63 PDF icon 948.pdf
15/12/2017 01/12/2017 č.989 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva TKáčová Jarmila Spišský Hrušov č. 204, 053 63 PDF icon 989.pdf
30/11/2017 30/11/2017 č.954 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Ludvíková Emília Spišský Hrušov č. 310, 053 63 PDF icon 954.pdf
30/11/2017 27/11/2017 č.879 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Žifčáková Rozália Spišský Hrušov č. 17, 053 63 PDF icon 879.pdf
30/11/2017 27/11/2017 č.913 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Živčák Imrich Spišský Hrušov č.90, 053 63 PDF icon 913.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.951 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Medvecová Mária Spišský Hrušov č. 216, 053 63 PDF icon 951.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.944 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Babíková Justína Spišský Hrušov č. 316, 053 63 PDF icon 944.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.957 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Urbanová Mária Spišský Hrušov č. 26, 053 63 PDF icon 957.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.877 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Múdra Marta Spišský Hrušov č. 276, 053 63 PDF icon 877.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.964 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Šofranko František Spišský Hrušov č. 122, 053 63 PDF icon DOC.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.939 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Švačová Mária Spišský Hrušov č. 257, 053 63 PDF icon 939.pdf
30/11/2017 24/11/2017 č.926 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur Kočišová Terézia Spišský Hrušov č. 97, 053 63 PDF icon 926.pdf
31/08/2017 02/08/2017 č.896 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Gurčík Milan Spišský Hrušov č. 289, 053 63 PDF icon 896.pdf
31/07/2017 31/07/2017 č.895 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Šubová Marta Spišský Hrušov č. 326, 053 63 PDF icon 895.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup