Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
30/01/2020 30/01/2020 1/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 38,50 Dodatok GDPR Slovakia s.r.o. 517769901 Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce PDF icon dodatok 2 gdpr.pdf
19/12/2019 29/10/2019 41/2019 Zmluva o servisnom prenájme 19,52 Zmluva Lindstrom PDF icon lindstrom - zmluva o prenájme MS.pdf
19/12/2019 29/10/2019 40/2019 Zmluva o servisnom prenájme 23,60 Zmluva Lindstrom PDF icon lindstrom - zmluva o prenájme OÚ.pdf
19/12/2019 18/12/2019 39/2019 Dodatok č. 24 0,00 Dodatok Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok č. 24 brantner.pdf
19/12/2019 09/12/2019 38/2019 Poistná zmluva 659,36 eur Zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 PDF icon poistná zmluva _budovy.pdf
19/12/2019 13/12/2019 37/2019 DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 0,00 Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G073 - text.pdf
03/12/2019 29/11/2019 36/2019 Kúpna zmluva 10 080,84 Zmluva ENERCOM s.r.o. 44658591 Novozámocká 102, 949 05 Nitra PDF icon Kúpnazmluva.pdf
28/11/2019 11/11/2019 35/2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 0,00 Zmluva H + EKO, spol. s r.o., Košice 31688985 Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice PDF icon Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf
28/11/2019 26/11/2019 34/2019 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 11.11.2019 220,00 € dodatok Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC.pdf
26/11/2019 25/11/2019 33/2019 Darovacia zmluva 500 Zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon darovacia zmluva Detský ples.pdf
26/11/2019 25/11/2019 32/2019 Darovacia zmluva 400 Zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Darovacia zmluva.pdf
22/11/2019 18/11/2019 31/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit individual. a konolid. účt.závierky k 31.12.2018 720,00 € zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva AV Audit.pdf
20/11/2019 05/11/2019 30/2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431-2017-19/G073 0,00 Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č.5 - text.pdf
14/10/2019 14/10/2019 29/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 1 500 Zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie OKŠ.pdf
03/10/2019 03/10/2019 č. 19-514-04571 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1 000,00 Zmluva Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava PDF icon zmluva_19-514-04571..pdf
25/09/2019 25/09/2019 27/2019 Dohoda č. 19/44/054/131 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" 13 441,90 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536 Odborárov 53, 052 21 Spišská nová Ves PDF icon zmluva UPSVaR.pdf
12/09/2019 06/09/2019 26/2019 Poistná zmluva 771,09 Zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 PDF icon poistná zmluva MŠ.pdf
11/09/2019 13/08/2019 25/2019 Kúpna zmluva 0,00 Zmluva Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36, 817 15 Bratislava PDF icon 02495_2018-PKZO-K40051_18.00 - scan.pdf
06/09/2019 21/08/2019 24/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 8 000,- Zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky 151513 Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - text.pdf
03/09/2019 02/09/2019 23/2019 Zmluva o dielo: "Miestne komunikácie Spišský Hrušov - LENKAVA" 121 996,64 eur Zmluva KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon zmluva o dielo pdf.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup