Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
31/05/2018 04/05/2018 Zmluva o užívaní poľovného revíru-užívanie poľovných pozemkov zmluva Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jamník 35517018 PDF icon IMG.pdf
31/05/2018 09/05/2018 č.949 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Kšan Zdenek Spišský Hrušov č. 318, 053 63 PDF icon 949.pdf
28/02/2018 23/02/2018 č.869 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Čujová Mária Spišský Hrušov č. 282, 053 63 PDF icon 869.pdf
28/02/2018 14/02/2018 č.998 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kleinová Mária Spišský Hrušov č. 94, 053 63 PDF icon 998.pdf
28/02/2018 14/02/2018 č.997 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kleinová Mária Spišský Hrušov č. 94, 053 63 PDF icon 997.pdf
28/02/2018 07/02/2018 č.928 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Čujová Mária Spišský Hrušov č. 282, 053 63 PDF icon 928.pdf
31/01/2018 24/01/2018 č.987 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Brutvanová Mária Spišský Hrušov č. 299, 053 63 PDF icon 987.pdf
31/01/2018 22/01/2018 č.990 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Porada Jozef Spišský Hrušov č. 247, 053 63 PDF icon 990.pdf
31/01/2018 15/01/2018 č.985 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Bdžochová Anna Spišský Hrušov č. 246, 053 63 PDF icon 985.pdf
31/01/2018 10/01/2018 č.988 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Hrobáková Kristína Spišský Hrušov č. 79, 053 63 PDF icon 988.pdf
31/01/2018 10/01/2018 č.980 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Kočišová Emília Spišský Hrušov č. 220, 053 63 PDF icon 980.pdf
31/01/2018 08/01/2018 č.947 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Múdra Emília Spišský Hrušov č. 175, 053 63 PDF icon 947.pdf
31/01/2018 04/01/2018 č.978 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Zahornadská Mária Spišský Hrušov č. 42, 053 63 PDF icon 978.pdf
20/12/2017 20/12/2017 č.924 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kočiš Peter Spišský Hrušov č. 138, 053 63 PDF icon 924.pdf
20/12/2017 20/12/2017 č.923 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kočiš Peter Spišský Hrušov č. 138, 053 63 PDF icon 923.pdf
20/12/2017 20/12/2017 č.921 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kočiš Peter Spišský Hrušov č. 138, 053 63 PDF icon 921.pdf
15/12/2017 12/12/2017 č.976 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Satalová Anna Spišský Hrušov č. 69, 053 63 PDF icon 976.pdf
22/05/2018 10/05/2018 KŽP-PO4-SC431-2017-19/G073 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky v obci Spišský Hrušov 516 371,16 € zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G073 - text (1).pdf
15/12/2017 11/12/2017 č.971 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Gurčiková Agnesa Spišský Hrušov č. 80, 053 63 PDF icon 971.pdf
15/12/2017 11/12/2017 č.943 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Peták Ján Spišský Hrušov č. 152, 053 63 PDF icon 943.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup