Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
15/02/2017 09/02/2017 2 000,00 € Dohoda o poskytnutí sponzorského daru nepeňažný dar za účelom podpory a rozvoja činnosti prijímateľa zmluva HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 PDF icon 2721-doc7_scan.pdf
14/02/2017 13/02/2017 Zmluva o spoufin.nákladov za mimoškol.záujmovú činnosť detí na rok 2017 úhrada výdavkov na CVČ na rok 2017 0,00 € zmluva Mesto Bardejov 321842 Radničné námestie 16,085 01 Bardejov PDF icon 2739-img_scan.pdf
03/02/2017 02/02/2017 č. 1 Dodatok k zmluve o výpožičke Bezodplatná výpožička 1 541,16 € zmluva Ministerstvo vnútra SR 151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava PDF icon 2720-img_scan.pdf
31/01/2017 30/01/2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu odber plynu 30,00 € zmluva Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice PDF icon 2719-img0001_scan.pdf
19/01/2017 19/01/2017 1/2017 Kúpna zmluva Kamenivo z lomu Olcnava 0,00 € zmluva KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen PDF icon 2718-img0002_scan.pdf
11/01/2017 10/01/2017 Dodatok ku kúpnej zmluve prevod nehnuteľnosti 2 340,00 € zmluva JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky PDF icon 2551-img0008_scan.pdf
22/12/2016 13/12/2016 Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom viacerých obcí 0,00 € zmluva Združenie obcí Danišovce, Domaňovce, Chrasť n.H., Jamník, Rudňany,- Lieskovany, Mtejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava PDF icon 2420-img0001_scan.pdf
19/12/2016 01/12/2016 KZ Kúpna zmluva Elektrický konvektomat bojlerovy 5 880,00 € zmluva P-Gastroslužby Pikovský Jaroslav Vlkova 79,05972 Vlkova PDF icon 2419-img0004_scan.pdf
14/12/2016 30/11/2016 02102016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02102016 Oprava KD 19 529,57 € zmluva MIGI, spol. s.r.o 36187232 č.96,053 21 Matejovce nad Hornádom PDF icon 2418-img_scan.pdf
25/11/2016 23/11/2016 Zmluva Výpoveď zmluvy 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2417-img_scan.pdf
21/11/2016 07/11/2016 Zmluva audit účtovnej závierky za rok 2015 600,00 € zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2414-img_scan.pdf
21/11/2016 16/11/2016 NZ č. 875 Nájomná zmluva č. 875 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Daniela Medvecová č. 92,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Medvecová875_scan.pdf
09/11/2016 09/11/2016 Kúpna zmluva predaj pozemku 240,00 € zmluva Emília Kamenická č. 84,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2410-kamenicka_scan.pdf
09/11/2016 09/11/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzavretie zmluvy 0,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2411-bio-plus_scan.pdf
03/11/2016 03/11/2016 Kúpna zmluva Predaj pozemku 2 340,00 € zmluva JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky PDF icon 2409-kupna-zmluva_scan.pdf
02/11/2016 20/10/2016 Zmluva o nájme pozemkov prenájom pozemkov 1 263,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2407-bioplus_scan.pdf
02/11/2016 19/10/2016 č. 02102016 Zmluva o dielo č 02102016 Oprava KD 51 449,28 € zmluva MIGI, spol. s.r.o 36187232 č.96,053 21 Matejovce nad Hornádom PDF icon 2408-migi_scan.pdf
26/10/2016 07/10/2016 č.K292/2016 Zmluva o zriadení kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Ringoš 73,05362 Bystrany PDF icon 2401-k2922016_scan.pdf
21/10/2016 07/10/2016 č.V161/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Ján Ringoš 73,05362 Bystrany PDF icon 2402-v1612016_scan.pdf
21/10/2016 22/09/2016 č. V161/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Maroš Janovčík Iliašovská 19,05311 Smižany PDF icon 2404-v1612016_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup