Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
21/10/2016 22/09/2016 č.K292/2016 Zmluva o zriadení kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Maroš Janovčík Iliašovská 19,05311 Smižany PDF icon 2405-k2922016_scan.pdf
17/10/2016 16/10/2016 ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Divadelné predstavenie 350,00 € zmluva o.z. NA DOSKE 37884409 Poštová 16,082 12 Kapušany PDF icon 2398-img0001_scan.pdf
17/10/2016 28/09/2016 NZ č. 859 Nájomná zmluva č. 859 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Žofia Čujová č. 13,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Čujová č.859.pdf
30/09/2016 13/09/2016 NZ č. 865 Nájomná zmluva č. 865 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Mária Olejníková č. 6,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Olejníková 865_scan.pdf
28/09/2016 26/09/2016 č. 861 Nájomná zmluva č. 861 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Kocúrová Marta 184,05363 Spišský Hrušov PDF icon Kocúrová 861_scan.pdf
28/09/2016 28/09/2016 č. 863 Nájomná zmluva č. 863 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Kocúrová Marta 184,05363 Spišský Hrušov PDF icon Kocúrová863_scan.pdf
23/09/2016 30/08/2016 NZ č. 845 Nájomná zmluva č. 845 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Július Salaj 89,05363 Spišský Hrušov PDF icon Salaj845_scan.pdf
22/09/2016 02/09/2016 01/2016 Zmluva o dielo Vypracovanie PD a MK - Lenkava 3 990,00 € zmluva Spišprojekt, s. r. o., Zimná 103,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2394-img_scan.pdf
19/09/2016 12/09/2016 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb spracovanie a dodávka desiatových balíčkov 0,00 € zmluva Lukáš Múdry 44124643 č.197,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2393-img0001_scan.pdf
07/09/2016 26/08/2016 V 78/2012 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Oľga Pernická 34574221 256,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2376-v782012_scan.pdf
07/09/2016 26/08/2016 č.824 Nájomná zmluva č. 824 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Magdaléna Koperdáková č. 11,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Koperdáková824_scan.pdf
07/09/2016 19/08/2016 č. 818 Nájomná zmluva č. 818 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Zahornadská Marta 40,05304 Baldovce PDF icon Zahornad.818_scan.pdf
07/09/2016 22/08/2016 č. 826 Nájomná zmluva č. 826 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Vincent Satala č. 182,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Satala826_scan.pdf
07/09/2016 16/08/2016 č. 832 Nájomná zmluva č. 832 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Kočišová Agnesa 44,05363 Spišský Hrušov PDF icon Poradova832_scan.pdf
05/09/2016 25/08/2016 14/2016/ELCO Zmluva o dielo zhotoviť a dodať žiadosť o NFP na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Sp.Hrušove" 0,00 € zmluva Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452 Levočská 6124/12,080 01 Prešov PDF icon 2375-img_scan.pdf
26/08/2016 03/08/2016 č. K291/2016 Zmluva o zriadení kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Andrea Vojčíková 34574221 292,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2399-k2912016_scan.pdf
26/08/2016 04/08/2016 č.V160/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Andrea Vojčíková 34574221 292,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2400-v1602016_scan.pdf
24/08/2016 15/08/2016 č. 881 Nájomná zmluva č. 881 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Mária Kapalková 77,05363 Spišský Hrušov PDF icon Kapalková0010_scan.pdf
18/08/2016 11/08/2016 č. 834 Nájomná zmluva č. 834 prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Vincent Rapavý 34574221 221,05363 Spišský Hrušov PDF icon Rapavý834_scan.pdf
18/08/2016 03/08/2016 č. K281/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanlizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Záhradník č. 223,053 63 Spišský Hrušov

Stránky

Web vytvoril progrup