Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
30/08/2019 30/08/2019 22/2019 Zmluva o úvere 300 000,00 eur Zmluva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 47251336 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava PDF icon zmluva UCB.pdf
27/08/2019 22/08/2019 KŽP-PO4-SC431-2017-19/G073 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č. 4.pdf
27/08/2019 27/08/2019 19/44/054/104/20/2019 Dohoda č. 19/44/054/104/20/2019 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536 PDF icon img_0001.pdf
27/08/2019 26/08/2019 19/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2019 Zmluva PT Care s.r.o. 52087476 Spišský Hrušov č. 134 PDF icon Zmluva o nájme.pdf
19/08/2019 19/08/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - práce naviac pre stavbu Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Spišský Hrušov 154 491,54 Dodatok MIGI, spol. s r.o. 36187232 Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 PDF icon img.pdf
16/08/2019 16/08/2019 Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.1.2019 - zmena znenia položiek rozpočtu a to položky dielu 1-ASR, oddiel 766-Konštrukcie stolárske Dodatok MIGI, spol. s r.o. 36187232 053 21 Matejovce nad Hornádom 96 PDF icon Dodatok č.1.pdf
15/08/2019 31/07/2019 č.16/2019 Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov pre Spoločný obecný úrad Spišský Hrušov zmluva Mesto Spišská Nová Ves 329614 Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves PDF icon Dohoda-ukončenie nájmu SÚ.pdf
31/07/2019 31/07/2019 15/2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - internet stavebný úrad zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Výpoveď zmluvy - SÚ.pdf
31/07/2019 31/07/2019 14/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - stavebný úrad zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Telefón - SÚ.pdf
31/07/2019 31/07/2019 13/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Telefón - pracovník obce.pdf
10/07/2019 09/07/2019 č.12/2019 Zmluva o bežnom účte zmluva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 47251336 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava PDF icon Zmluva o bežnom účte č.122019.pdf
10/07/2019 09/07/2019 č.11/2019 Zmluva o bežnom účte zmluva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 47251336 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava PDF icon Zmluva o bežnom účte č.112019.pdf
09/07/2019 09/07/2019 č.10/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.10/2019 na zabezpečenie jesennej futbalovej sezóny 2019 2000,00 € zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 PDF icon Zmluva OKŠ.pdf
22/05/2019 10/05/2019 č.8/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.8/2019 na zabezpečenie jarnej futbalovej sezóny 2019 2000,00 € zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 Spišský Hrušov PDF icon Zmluva OKŠ.pdf
14/05/2019 14/05/2019 č. 39 814/9/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrov.požiar.ochrany SR - zabezpeč. materiálno-tech. vyb.DHZ,OCHP,servis,opravy 3000,00 € zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 PDF icon img.pdf
30/04/2019 26/04/2019 Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP -zmena vo výdavkoch projektu a NFP:"Zníženie energetickej náročnosti MŠ" 502 628,08 Eur Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č. 3 k Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
24/04/2019 28/03/2019 č. 062019 Zmluva o spolupráci - zabezpečenie stravy pre deti MŠ Sp.Hrušov počas rekonštrukčných prác budovy MŠ a ŠJ v Sp.Hrušove 0,68 €+1,26€ zmluva Základná škola Spišské Vlachy 35543931 Ul. Komenského č.6, 053 61 Spišské Vlachy PDF icon Zmluva o spolupráci.pdf
11/04/2019 08/04/2019 č. 052019 Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie elektronickej časomiery pre hasičský šport 480,00 € zmluva Ing. Bohuš Dzugas Bijacovce 186, 053 06 Bijacovce PDF icon Kúpno-predajná zmluva.pdf
04/04/2019 29/03/2019 č.042019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.042019 za zabezpečenie jarnej futbalovej sezóny 2019 pre OKŠ 1000,00 € Zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie č. 042019-OKŠ.pdf
01/04/2019 21/03/2019 Dohoda č.19/44/50j/23/NS 2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region.zamestnanosti podľa §50j 5829,84 € Dohoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30795536 Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves PDF icon DOC001.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup