Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
05/11/2020 05/11/2020 21/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,04 Zmluva Slovak Teleko, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava PDF icon zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf
30/09/2020 31/08/2020 č.20/20 Zmluva o spolupráci - výroba a dodanie desiatových balíčkov pre ZŠ 1,20 eur/1kus zmluva JM Green s.r.o. 44603991 Krompachy, Námestie slobody 28, 053 42 PDF icon Zmluva o spolupráci č.20-20.pdf
30/09/2020 21/09/2020 č.19/20 Zmluva o poskytnutí dotácie 1000,00 eur zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 PDF icon Zmluva OKŠ č.19-20.pdf
28/08/2020 09/07/2020 18/2020 Poistná zmluva_ČOV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. PDF icon poistná zmluva ČOV.pdf
12/08/2020 12/08/2020 202006874/17/2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Zmluva Disig, a.s. 35975946 Záhradnícka 151 PDF icon zmluva-hrusov.pdf
07/08/2020 07/08/2020 16/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500 Zmluva Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov 216, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie OKŠ 2020_1.pdf
04/08/2020 30/07/2020 20/44/054/245/15/2020 ané zapracovanie a prax odľa §54 ods. 1 písm. a) z. č. 5/2004 v rámci NP "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536 Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves PDF icon Dohoda UPSVaR.pdf
10/07/2020 10/07/2020 14/2020 Kúpna zmluva 2710,00 eur zmluva Stanislav Tkáč a Jarmila Tkáčová PDF icon zmluva sken.pdf
30/06/2020 10/06/2020 13/2020 Zmluva o dielo 19 800,00 Zmluva ARLAND, s.r.o. 36594962 Letná 49 PDF icon zmluva.pdf
27/04/2020 20/04/2020 12/2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Dodatok Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice PDF icon Dodatok VSD_web.pdf
22/04/2020 24/03/2020 20-513-02075 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000 Zmluva Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto PDF icon 20-513-02075 zmluva scan.pdf
14/04/2020 27/03/2020 10/2020 Poistná zmluva_pripoistenie detského ihriska 97,55 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Štúrova 7, 042 70 Košice PDF icon pripoistenie DI.pdf
14/04/2020 14/04/2020 09/2020 Zmluva o dielo 2 850,00 TIMPET s.r.o. 52845389 Matuškova 12, 040 11 Košice PDF icon Zmluva o dielo scan.pdf
27/03/2020 27/03/2020 8/2020 Zmluva o združenej dodávke plynu inogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava PDF icon Inogy 01062020.pdf
27/03/2020 27/03/2020 07/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 3 000,00 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
28/02/2020 28/02/2020 6/2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok inogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava PDF icon dodatok inogy1.pdf
28/02/2020 28/02/2020 5/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky roložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Dodatok Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, Spišská Nová Ves PDF icon dodatok brko.pdf
21/02/2020 17/02/2020 4/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Dodatok a Zmluva Telekom.pdf
21/02/2020 17/02/2020 3/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Dodatok telekom.pdf
14/02/2020 14/02/2020 2/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500 Zmluva Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov 216, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie OKŠ 2020.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup