Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
31/05/2017 24/05/2017 č.884 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Pernická Oľga Spišský Hrušov č. 256, 053 63 PDF icon DOC.pdf
31/05/2017 05/05/2017 919 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Švač Ladislav Spišský Hrušov č. 309, 053 63 PDF icon 919.pdf
31/05/2017 05/05/2017 č.918 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Švač Ladislav Spišský Hrušov č. 309, 053 63 PDF icon 918.pdf
31/05/2017 05/05/2017 č.889 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Švač Ladislav Spišský Hrušov č. 309, 053 63 PDF icon 889.pdf
31/05/2017 05/05/2017 č.891 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Švač Ladislav Spišský Hrušov č. 309, 053 63 PDF icon 891.pdf
28/04/2017 19/04/2017 č.893 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Lešňovská Janka Spišský Hrušov č. 362, 053 63 PDF icon 893.pdf
31/03/2017 22/03/2017 č.840 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Sedlár Jozef Spišský Hrušov č. 265, 053 63 PDF icon 840.pdf
28/02/2017 10/02/2017 č.876 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Sokolský František Spišský Hrušov č. 104, 053 63 PDF icon 876.pdf
22/12/2016 08/12/2016 č.872 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Živčák Jozef Spišský Hrušov č. 363, 053 63 PDF icon 872.pdf
30/11/2016 23/11/2016 č.849 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Janečko Milan Spišský Hrušov č. 161, 053 63 PDF icon DOC.pdf
30/09/2016 28/09/2016 č.863 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kocúrová Marta Spišský Hrušov č. 184, 053 63 PDF icon DOC000.pdf
30/09/2016 26/09/2016 č.861 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kocúrová Marta Spišský Hrušov č. 184, 053 63 PDF icon DOC.pdf
31/08/2016 15/08/2016 č.881 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kapalková Mária Spišský Hrušov č. 77, 053 63 PDF icon IMG.pdf
31/08/2016 15/08/2016 č.848 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Ján Hroblák Spišský Hrušov č.287, 053 63 PDF icon IMG.pdf
18/05/2018 15/05/2018 č.1/2018 Mandátna zmluva o poskytnutí služby v oblasti verejného obstarávania 2000,00 € zmluva MARBU VO-poradenstvo s.r.o. 48259900 Bratislavská 1617/27 PDF icon Mandátna.pdf
07/05/2018 30/04/2018 Zmluva o dielo: implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov 35 € mesačne zmuva PP PROTECT s.r.o. 48039365 Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce PDF icon PP Protect.pdf
30/04/2018 25/04/2018 Zmluva č.38 672 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR/DHZ 3000,00 € zmuva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17. 831 03 Bratislava 3 PDF icon DHZ.pdf
06/04/2018 05/04/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 7000,00 € zmluva Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 Spišský Hrušov, 053 63 Súbor Zmluva OKŠ.docx
28/03/2018 26/03/2018 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve doplnenie údajov Zmluva Mária Novotná Dubová 2021/3, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon IMG_0001.pdf
28/03/2018 16/03/2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon IMG.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup