Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
30/01/2019 25/01/2019 022019 Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov 505 682,21 EUR zmluva MIGI, spol. s r.o. 36187232 Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 PDF icon img_0014.pdf
10/01/2019 09/01/2019 Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP:KŽP-PO4-SC431-2017-19/G073 zo dňa 10.5.2018/zmena mena konajúceho na strane prijímateľa Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č.2-NFP MŠ.pdf
28/12/2018 27/12/2018 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve uzatvorenej 24.2.2015 - čistiace a dezinfekčné prostriedky dodatok MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany PDF icon Dodatok č.1.pdf
05/12/2018 30/11/2018 Dodatok k Zmluve o dielo - zmena pôvodnej ceny a realizácia prác naviac/Dažďová kanal. IBV 59 987,33 € Dodatok KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok k Zmluve o dielo.pdf
20/11/2018 13/11/2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií zmluva Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva o mlčanlivosti.pdf
20/11/2018 13/11/2018 č.4 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr. na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014 - na obdobie 1.9.2018-31.12.2018 200,00 € Dodatok Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok č.4.pdf
14/11/2018 12/11/2018 Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Dodatok Marek Kopáč 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie 053 04 PDF icon Dodatok k Zmluve.pdf
12/10/2018 05/11/2018 Zmluva o dielo - Dažďová kanalizácia pre IBV Lenkava 72 609,61 € zmluva KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva o dielo.pdf
18/10/2018 20/09/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit individual. a konolid. účt.závierky 2017 zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC004.pdf
18/10/2018 12/10/2018 Zmluva o poskyt. fin.dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie v CVČ zmluva Centrum voľného času 17151589 Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC002.pdf
18/10/2018 09/10/2018 Dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 8.12.2015 - klauzula o strpení kontroly Dodatok BIO-plus, s.r.o. 36183628 053 63 Spišský Hrušov 195 PDF icon DOC001.pdf
18/10/2018 03/10/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na CVČ zmluva Základná škola 35541385 Komenského ulica 3, Smižany PDF icon DOC000.pdf
16/09/2018 03/09/2018 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb - vyhotovenia dodanie desiatovych balíčkov Zmluva Marek Kopáč 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie 053 04 PDF icon Zmluva.pdf
11/07/2018 10/07/2018 Dohoda o finančnej výpomoci - finančné vysporiadanie - pomoc zo strany Obce/DHZ pri likvidácii požiaru 1000,00 € Dohoda BIO-plus, s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195, 053 63 PDF icon dohoda o fin.výpomoci.pdf
11/07/2018 11/07/2018 č.899 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Szentkeresztyová Anna Spišský Hrušov č. 56, 053 63 PDF icon 899.pdf
02/07/2018 02/07/2018 č.991 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Koperdáková Magdaléna Spišský Hrušov č. 11, 053 63 PDF icon DOC.pdf
01/07/2018 01/07/2018 Zmluva o dielo-hudobná produkcia Gipsy Čáve 450,00 € zmluva Adrián Kotlár - Gipsy Čáve Krušovska 1436/41, Topoľčany 955 01 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
09/04/2018 26/03/2018 č.049/18_ZED Zmluva o poskytnutí grantu na projekt "Záhrada zvedavej lienky" 500,00 € zmluva Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 J.Jonáša 1, 84302 Bratislava 49 PDF icon Nadácia Volkswagen.pdf
25/06/2018 18/06/2018 č.28/2018 Licenčná zmluva - internetová Elektronická registratúrna kniha 15,00 € zmluva COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154 Sobotské nám.46, 058 01 Poprad PDF icon Licenčná zmuva.pdf
25/06/2018 18/06/2018 č.24/2018 Zmluva o dielo č.24/2018 -vytriedenie,evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov zmluva COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154 Sobotské nám.46. 058 01 Poprad PDF icon Zmluva o dielo.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup