Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
18/08/2016 20/07/2016 č. V 160/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Mária Hrobáková č. 258,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2371--v1602016_scan.pdf
18/08/2016 11/08/2016 č. 771 Nájomná zmluva č. 771 Prenájom hrobového miesta 5,31 € zmluva Jozef Peták č. 171 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Peták771_scan.pdf
18/08/2016 11/08/2016 č. 778 Nájomná zmluva č. 778 Prenájom hrobového miesta 5,31 € zmluva Jozef Peták č. 171 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon Peták771_scan.pdf
18/08/2016 11/08/2016 č. 813 Nájomná zmluva č. 813 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Katarína Salajová 34574221 129,05363 Spišský Hrušov PDF icon Salajová-813_scan.pdf
07/08/2016 07/08/2016 Zmluva o dielo hudobná produkcia a ozvučenie FS v Sp.Hrušove 300,00 € zmluva Jozef Peták č. 171 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2319-img_scan.pdf
07/08/2016 20/07/2016 V 160/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Mgr. Mária Hrobláková 258,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2380-v1602016_scan.pdf
05/08/2016 05/08/2016 32/2016/KVaŠ Zmluva o dielo Folklórne slávnosti - folklórna skupina 360,00 € zmluva Mgr. Marián Demeter Tranovského 2,04001 Košice PDF icon 2318-img_scan.pdf
22/07/2016 24/06/2016 158/2016/1 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky PDF icon 2313-15820161_scan.pdf
24/06/2016 22/07/2016 K290/2016 Zmluva o kanalizačnej prípojke Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky PDF icon 2310-z--2902016_scan.pdf
29/05/2016 29/04/2016 158/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Mgr. Viliam Bdžoch 34574221 364,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2311-1582016_scan.pdf
25/05/2016 27/04/2016 156/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Anna Richnavská č. 292,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2315-1562016_scan.pdf
25/05/2016 27/04/2016 157/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Jaroslav Mikolaj 34574221 291,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2316-1572016_scan.pdf
29/04/2016 04/04/2016 NZ č.796 Nájomná zmluva č. 796 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Lesňáková Monika Národná trieda 42,04001 Košice PDF icon 2307-nz--796_scan.pdf
20/04/2016 21/03/2016 154/2016 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Ludvik Martin 34574221 310,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2317-1542016_scan.pdf
18/04/2016 14/04/2016 76434 Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia pre DHZ obce na zabezpeč. mater.-tech. vybavenia DHZO, pre členov DHZO, zabezpeč. servisu vozidiel 700,00 € zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 3 PDF icon 2178-img_scan.pdf
18/04/2016 21/03/2016 K289/2016 Zmluva o kanalizačnej prípojke Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ludvik Martin 34574221 310,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2309-z--k2892016_scan.pdf
12/04/2016 14/03/2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Magio TV 25,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2180-img0002_scan.pdf
12/04/2016 14/03/2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telefón OcÚ 19,99 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2182-img0004_scan.pdf
31/03/2016 29/03/2016 č.17 Dodatok č.17 k Zmluve o zbere, odvote a zneškodňovaní KO z obce Sp.Hrušov č.6000/2002/V-21 Zber, odvoz a zneškodnenie KO 0,00 € zmluva Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2100-img_scan.pdf
31/03/2016 16/03/2016 NZ č. 807 Nájomná zmluva č. 807 Prenájom hrobového miesta 15,00 € zmluva Petáková Emília 261,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2308-nz--807_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup