Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
31/03/2014 03/03/2014 01/204 Zmluva o dielo Vypracovanie PD na stavbu Kaštieľ-rekonštrukcia 23 856,00 € zmluva ARLAND, s.r.o. 36594962 Letná 49,05363 Spišská Nová Ves PDF icon 861-img0002_scan.pdf
24/03/2014 24/03/2014 NZ č. 679 Nájomná zmluva č. 679 Nájomne za využívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Horbaľová Anastázia Spišský Hrušov 216,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1328-horbaova-anastazia_scan.pdf
24/03/2014 24/03/2014 NZ č. 681 Nájomná zmluva č. 681 Nájomne za využívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Horbaľová Anastázia Spišský Hrušov 216,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1329-horbaova-anastazia_scan.pdf
13/03/2014 13/03/2014 č. 673 Nájomná zmluva č. 673 Nájom za využivanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Marta Šubová č. 326,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1326-ubova-marta_scan.pdf
13/03/2014 13/03/2014 NZ č. 673 Nájomná zmluva č. 673 Nájomné za užívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Marta Šubová č. 326,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1327-ubova-marta_scan.pdf
25/02/2014 13/02/2014 Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb poskyt.verej.služieb,zmluva o kúpe iPhone,zmena údajov účastníka 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 858-img0002_scan.pdf
12/02/2014 11/02/2014 9/2014 Kúpna zmluva Objednávka kameniva na rok 2014 0,00 € zmluva KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen PDF icon 822-img_scan.pdf
07/02/2014 04/02/2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Kúpa pozemku KN "C" č.604 - 19m2 19,00 € zmluva Milan Kapalko č. 77,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 739-img_scan.pdf
05/02/2014 04/02/2014 Dodatok č.1 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Dodatok-predaj pozemku 0,00 € zmluva Alena Relovská Spišský Hrušov č. 146,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 738-img_scan.pdf
01/02/2014 01/02/2014 Zmluva o správe majetku obce Spišský Hrušov Odovzdanie majetku pod súp.č.216 do správy 0,00 € zmluva Múzeum regionálnej kultúry - Mariaška 42325889 č.216,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1186-img0001_scan.pdf
01/02/2014 01/02/2014 Zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy prenájom pozemku - Lenkava 0,00 € zmluva PDF icon 1289-img0001_scan.pdf
31/01/2014 31/01/2014 č. K286/2014 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva František Śofranko Spišský Hrušov 116,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1302-frantiek-ofranko_scan.pdf
31/01/2014 31/01/2014 č. V 147/2014 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva František Śofranko Spišský Hrušov 116,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1311-frantiek-ofranko_scan.pdf
27/12/2013 27/12/2013 č. V 146/2013 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Ing.Peter Samoľ Śtúrovo nábrežie č.11,05201 Spišská Nová Ves PDF icon 1313-peter-samo_scan.pdf
27/12/2013 27/12/2013 č. 670 Nájomná zmluva č. 670 Nájom za využivanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Butvinová Mária Spišský Hrušov 68,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1324-butvinova-maria_scan.pdf
20/12/2013 20/12/2013 Dodatok č.01 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu - MŠ 0,00 € zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 PDF icon 859-img_scan.pdf
18/12/2013 18/12/2013 č. 671 Nájomná zmluva č. 68 Nájom za využivanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Butvin Vincent Spišský Hrušov 68,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1325-butvin-vincent_scan.pdf
10/12/2013 10/12/2013 č,1 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/2013 Zhotovenie skrine-Matrika 798,00 € zmluva Stolárske práce - Drevovýroba 33849731 č.121,05363 Spišský Hrušov PDF icon 735-img0001_scan.pdf
10/12/2013 10/12/2013 č.15 Dodatok č.15 k Zmuve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO Zber, odvoz a zneškodnenie KO 0,00 € zmluva Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 737-img0002_scan.pdf
10/12/2013 10/12/2013 č. K261/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Olejník Spišský Hrušov 324,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1294-jozef-olejnik_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup