Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
09/12/2015 08/12/2015 Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti - pozemok - parcela č.219, výmera 698m2 9 074,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1920-img_scan.pdf
07/12/2015 24/11/2015 KRHZ_KE-830/2015 Zmluva o výpožičke bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu: hasičský automobil 114 813,60 € zmluva Ministerstvo vnútra SR 151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava PDF icon 1919-zmluva-o-vypikedhz_scan.pdf
19/11/2015 16/11/2015 č.3/DZ221301200620103 Dodatok č.3/DZ221301200620103 k zmluve o poskytnutí NFP č.Z2213012006201 Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov 1 282 678,30 € zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1917-img_scan.pdf
28/10/2015 21/10/2015 č,2/DZ221301200620102 Dodatok č.2/DZ221301200620102 k Zmluve o poskytnutí NFP č.Z2213012006201 Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov 1 370 193,58 € zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1916-dodatok-ae-2--dz221301200620102-k-zmluve-o-poskytnuts-nenvratncho-finanaencho-prsspevku-ae-z2213012006201-text_scan.pdf
26/10/2015 21/10/2015 č.8/DM/2015 Kúpna zmluva Stanovenie podmienok na dodávku tovarov, s názvom zákazky:"Kaštieľ-rekonštrukcia Spišský Hrušov, vnútorné vybavenie" 90 000,00 € zmluva DREMONT spol. s r.o. 31567282 Družstevná 98,976 32 Badín PDF icon 1914-dremont_scan.pdf
26/10/2015 22/10/2015 Kúpna zmluva IKT vybavenie pre projekt: Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov 19 556,40 € zmluva Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 33061424 Zimné 188,053 23 Rudňany PDF icon 1915-img0001_scan.pdf
16/10/2015 15/10/2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Audit individuálnej a konsolidovanej účtov.závierky za rok 2014 600,00 € zmluva AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1918-img_scan.pdf
25/09/2015 18/09/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt.kapitoly Min.dopravy,výstavby a RR Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 4 888,00 € zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 30416094 Nám.slobody 6,810 05 Bratislava PDF icon 1912-img0001_scan.pdf
24/09/2015 16/09/2015 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ Spišský Hrušov 0,00 € zmluva HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 PDF icon 1910-img0001_scan.pdf
24/09/2015 14/09/2015 Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy určenie spoločného školského obvodu ZŠ pre obec Jamník 0,00 € zmluva Obec Jamník 329215 č.101,053 22 Jamník PDF icon 1911-img0002_scan.pdf
24/09/2015 23/09/2015 Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.2.2015 Kaštieľ - rekonštrukcia 1 234 996,27 € zmluva Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava PDF icon 1913-img_scan.pdf
23/09/2015 23/09/2015 Dodatok k Zmluve o poskyt.ver.služieb Zmena programu 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2090-img_scan.pdf
14/08/2015 12/08/2015 26/2015-VZN Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na financovanie realizácie projektu: "Folklórne slávnosti v obci Spišský Hrušov" 700,00 € zmluva Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice PDF icon 1847-img_scan.pdf
22/07/2015 23/06/2015 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Voľba produktu FIX Premium 0,00 € zmluva Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice PDF icon 1729-img0002_scan.pdf
22/07/2015 02/07/2015 Zmluva o prenájme motorového vozidla Prenájom motorového vozidla 0,00 € zmluva Dalibor Duľa 34527109 Zelená 6,053 61 Olcnava PDF icon 1730-img0003_scan.pdf
22/06/2015 22/06/2015 č.1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201 Kaštieľ-rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry - Mariaška 1 389 197,31 eur zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1727-img0002_scan.pdf
22/06/2015 22/06/2015 Prílohy Prílohy k Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201 "Kaštieľ - rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry Mariaška" 0,00 € zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1728-priloha-2-k-dodatku-1-1as_scan.pdf
19/06/2015 17/06/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Poskytnutie fin.prostr. na činnosť DHZ 900,00 € zmluva Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Hrušove 11147471 č.242,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1725-img0005_scan.pdf
19/06/2015 17/06/2015 Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Používanie software KATASTER 250,00 € zmluva DM-SERVIS 43330282 Bardejovská 642/2,082 12 Kapušany PDF icon 1726-img0006_scan.pdf
12/06/2015 14/05/2015 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Post.zmluve č.2404763022 Poistenie stavby Revitalizácia centra 0,00 € zmluva Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava PDF icon 1722-profi_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup