Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
03/12/2013 19/11/2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov transfer na opravu a údržbu kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 800,00 € zmluva Rímsko-katolícka cirkev 31966501 č.213,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 731-img_scan.pdf
29/11/2013 28/10/2013 Zmluva o nájme pozemku-komp Zmluva o nájme pozemku prenájom pozemku par.č.966 na výstavbu kompostoviska 388,00 € zmluva Repro servis spol. s r.o. 31653227 Brezová 36,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 727-zmluva-o-najme_scan.pdf
27/11/2013 27/11/2013 č. K285/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ing.Peter Samoľ Śtúrovo nábrežie č.11,05201 Spišská Nová Ves PDF icon 1300-ingpeter-samo_scan.pdf
25/11/2013 22/11/2013 600,00 € Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 730-img_scan.pdf
11/11/2013 11/11/2013 č. K284/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Bašista Spišský Hrušov 384,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1299-jozef-baista_scan.pdf
11/11/2013 11/11/2013 č. V 145/2013 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Bašista Spišský Hrušov 384,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1310-jozef-baista_scan.pdf
07/11/2013 04/11/2013 Zmluva Zmluva o dodávke stravy dodávka suchej stravy pre žiakov ZŠ 0,00 € zmluva Lukáš Múdry 44124643 č.197,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 728-img_scan.pdf
25/10/2013 21/10/2013 Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie 9 596,00 € zmluva EMREP 46400656 Pribinova 49,053 11 Smižany PDF icon 720-img_scan.pdf
25/10/2013 25/10/2013 č.1 Dodatok č.1 k zmluve o dielo Vysprávky chodníka MŠ a vysprávky MK Sp.Hrušov 0,00 € zmluva EMREP 46400656 Pribinova 49,053 11 Smižany PDF icon 734-img_scan.pdf
14/10/2013 14/10/2013 č. V 145/2013 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Kočiš č. 323,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1308-jozef-koi_scan.pdf
11/10/2013 11/10/2013 č. K283/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ľubomír Śutý Spišský Hrušov 389,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1298-ubomir-uty_scan.pdf
11/10/2013 11/10/2013 č. 659 Nájomná zmluva č. 659 Nájom za využivanie hroboveho miesta 0,00 € zmluva Kalužinský Ján Spišský Hrušov 121,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1322-kaluinsky-jan_scan.pdf
11/10/2013 11/10/2013 č. 661 Nájomná zmluva č. 661 Nájom za využivanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Hrobáková Margita Spišský Hrušov 216,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1323-hrobakova-margita_scan.pdf
09/10/2013 09/10/2013 č. V 130/2012 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Ľubomír Śutý Spišský Hrušov 389,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1305-ubomir-uty_scan.pdf
07/10/2013 25/09/2013 Zmluva o vytvorení diela Vyhotovenie čiastkového pamiatkového achitek.-hist. výskumu 1 995,00 € zmluva Ing. arch. Adriana Klingová 43333176 Nová 8,054 01 Levoča PDF icon 718-img_scan.pdf
07/10/2013 04/10/2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb prístup na internet - SSÚ 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 719-img0001_scan.pdf
20/09/2013 20/09/2013 č. K283/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Mária Mikolajová č. 133,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1296-maria-mikolajova_scan.pdf
20/09/2013 20/09/2013 č. V 145/2013 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Mária Mikolajová č. 133,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1309-maria-mikolajova_scan.pdf
16/09/2013 16/09/2013 č. 656 Nájomná zmluva č. 656 Nájom za užívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Śutá Agnesa Spišský Hrušov 30,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1319-uta-agnesa_scan.pdf
16/09/2013 16/09/2013 č.658 Nájomná zmluva č. 658 Najom za uživanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Palgutová Jolana Spišský Hrušov 216,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1321-palgutova-jolana_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup