Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
13/09/2013 02/01/2013 1/2013 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO za rok 2013 247,10 € zmluva Základná škola 35546093 Spišský Hrušov 264,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 696-z_scan.pdf
13/09/2013 02/01/2013 1/2013 Dohoda o vyúčtovaní množstvového zberu aza KO a DSO dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO za rok 2013 42,76 € zmluva Penzión Sypanec 10759751 Spišský Hrušov 206,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 697-sypanec_scan.pdf
13/09/2013 02/01/2013 1/2013 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO za rok 2013 41,18 € zmluva Repro servis spol. s r.o. 31653227 Brezová 36,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 698-repro_scan.pdf
13/09/2013 02/09/2013 Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ 129,00 € zmluva Základná škola 35546093 Spišský Hrušov 264,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 699-z-2_scan.pdf
13/09/2013 13/09/2013 1 Dodatok č.1 ku Kupnej zmluve o prevode nehnuteľností predaj nehnuteľnosti KN C č.33 o výmere 251 m2 0,00 € zmluva Ján Saluga Spišský Hrušov 274,05363 Spišský Hrušov PDF icon 700-saluga_scan.pdf
09/09/2013 02/09/2013 Zmluva o výpožičke Užívanie pozemku-kovové zásobníky 0,00 € zmluva Maroš Lesičko 45445877 Ipeľská 16,040 11 Košice-Západ PDF icon 695-img_scan.pdf
02/09/2013 02/09/2013 č.657 Nájomná zmluva č. 657 Najom za uživanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Sedlárová Agnesa Spišský Hrušov 216,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1320-sedlarova-agnesa_scan.pdf
20/08/2013 20/08/2013 č. k280/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Cyril Šofranko Spišský Hrušov 46,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1295-cyril-ofranko_scan.pdf
20/08/2013 20/08/2013 č. V 143/2013 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Cyril Šofranko Spišský Hrušov 46,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1307-cyril-ofranko_scan.pdf
14/08/2013 13/08/2013 Zmluva o bežnom účte, Žiadosť o zmeny Zmluva o bežnom účte, Žiadosť o zmeny 0,00 € zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina PDF icon 693-img_scan.pdf
13/08/2013 31/07/2013 94485 08U02 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálenho fondu formou dotácie Plynofikácia materskej školy Spišský Hrušov 38 340,00 € zmluva Environmentálny fond 30796491 Bukureštská 4,813 26 Bratislava PDF icon 692-zmluva-plynofikacia-m_text.pdf
05/08/2013 05/08/2013 č. K253/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Justína Babiková Spišský Hrušov 316,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1293-justina-babikova_scan.pdf
05/08/2013 05/08/2013 č. V 108/2012 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Zuzana Dutková Spišský Hrušov 283,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1304-zuzana-dutkova_scan.pdf
01/08/2013 01/08/2013 č. K28/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Dáša Lehká Spišský Hrušov 39,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1291-daa-lehka_scan.pdf
01/08/2013 01/08/2013 č. K28/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Dáša Lehká Spišský Hrušov 39,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1292-daa-lehka_scan.pdf
01/08/2013 01/08/2013 č. V 133/2012 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodvodná prípojka 0,00 € zmluva Ĺuboslav Śvač Spišský Hrušov 119,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1306-uboslav-va_scan.pdf
31/07/2013 31/07/2013 č. K282/2013 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Terézia Kušnyraková 97,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1297-terezia-kunirakova_scan.pdf
29/07/2013 29/07/2013 č. 655 Nájomná zmluva č. 655 Nájomne za uživanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Źivčaková Katarína Spišský Hrušov 90,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1318-ivakova-katarina_scan.pdf
25/07/2013 14/05/2013 V 25/2012 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky a dodávke vody Zriadenie vodovodnej prípojky 0,00 € zmluva Vladimír Švač č. 37 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 713-v-25-vladimir-va-_scan.pdf
25/07/2013 24/07/2013 V 126/2012 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky a dodávke vody Zriadenie vodovodnej prípojky 0,00 € zmluva Ján Jánošík č. 67,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 714-v-126-jan-janoik-_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup