Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
16/07/2014 16/07/2014 NZ č. 702 Nájomná zmluva č. 702 Nájomne za využívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Bendíková Viera Jablonov 206/5,05303 Jablonov PDF icon 1332-bendikova-viera_scan.pdf
01/07/2014 27/06/2014 15/15/2014 Zmluva o dielo Výmena poškodených podlahových krytín PVC,nivelácia v budove ZŠ 4 382,39 € zmluva Bečarik s.r.o. 36600326 B.Němcovej 12,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1191-img_scan.pdf
27/06/2014 25/06/2014 Zmluva o poskytnutí FP na zaujm.vzdelávanie dotácia 160,00 € zmluva CVČ ADAM 188000 Levočská 14,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1188-img0002_scan.pdf
27/06/2014 25/06/2014 Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie dotácia 40,00 € zmluva Základná škola Ing. O. Kožucha 35546077 Ing. O. Kožucha 11,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1189-img0003_scan.pdf
26/06/2014 26/06/2014 č.16 Dodatok č.16 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní odpadu z obce triedený zber odpadov 0,00 € zmluva Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1436-img_scan.pdf
26/06/2014 16/06/2014 Zmluva o dielo stavebné práce pri čistení potoka 2 995,00 € zmluva STARS EXEVATE WORKS IK &PM s.r.o. 46312307 č.277,053 63 Jamník PDF icon 1187-img0001_scan.pdf
30/05/2014 30/05/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom miestnosti v budove ZS 0,00 € zmluva Ondrej Fecko č, 225,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1185-img_scan.pdf
30/05/2014 30/05/2014 0016 v/2013 Zmluva o prevádzkovaní prevádzkovanie verejného vodovodu v Spišskom Hrušove 98,00 € zmluva Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 č.433,053 23 Rudňany PDF icon 1190-img_scan.pdf
28/05/2014 28/05/2014 č. K286/2014 Zmluva o zariadeni verejnej časti kanalizačnej prípojky Kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva František Samoľ Spišský Hrušov 315,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1301-frantiek-samo_scan.pdf
28/05/2014 28/05/2014 č. V 147/2014 Zmluva o zariadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva František Samoľ Spišský Hrušov 315,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1312-frantiek-samo_scan.pdf
26/05/2014 26/05/2014 Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme poľnohosp.pôdy skončenie prenájmu pozemku - Lenkava 0,00 € zmluva František Blahut č, 181,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1290-img_scan.pdf
19/05/2014 06/05/2014 Zmluva na dodávku ovocia zeleniny šk.r.2014/2015 Dodávka ovocia,zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ a ZŠ 0,00 € zmluva HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 PDF icon 1183-img0001_scan.pdf
30/04/2014 23/04/2014 Zmluva o budúcej zmluve záväzok o nájme nebytového priestoru - ZS 291,16 € zmluva MUDr. Peter Tkáč Pod vinicou 1741/64,054 01 Levoča PDF icon 867-img0002_scan.pdf
28/04/2014 28/04/2014 NZ č. 695 Nájomná zmluva č. 8 Nájomne za využívanie hrobového miesta 0,00 € zmluva Anna Pavolová Mgr. Spišský Hrušov 8,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1330-pavolova-anna-mgr_scan.pdf
16/04/2014 16/04/2014 03/2014 Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác Rekonštrukcia a oprava lavičky 1 400,00 € zmluva Stanislav Gurčík 329606 Spišský Hrušov 288,05363 Spišský Hrušov PDF icon 864-img0001_scan.pdf
15/04/2014 03/04/2014 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o NFP:"Múzeum region.kultúry-Mariaška 5 850,00 € zmluva NetConsult, s.r.o. 45701903 Najoránová 53,82107 Bratislava PDF icon 863-img_scan.pdf
14/04/2014 01/04/2014 č.2000/604 Zmluva o používaní SW č.2000/604 používanie prgramového balíka SMOS WIN 763,20 € zmluva REMEK, s.r.o 36535605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra PDF icon 865-img_scan.pdf
14/04/2014 10/04/2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Príspevok pre činnosť DHZ 5 000,00 € zmluva Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Hrušove 11147471 č.242,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 866-img0001_scan.pdf
10/04/2014 10/04/2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov transfér na činnosť OKŠ 5 000,00 € zmluva Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 862-img0001_scan.pdf
04/04/2014 29/03/2014 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov Ukončenie Zmluvy o poskyt.FP na záujmové vzdelávanie v CVČ 0,00 € zmluva Mesto Spišská Nová Ves 329614 Radničné námestie 7,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 860-img0001_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup