Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
21/05/2013 15/03/2013 K114/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Kočiš č. 138,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 457-k114-peter-koi-_scan.pdf
21/05/2013 14/03/2013 K118/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Gurčík č. 80,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 458-k118-jozef-gurik-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K124/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Peták č. 152 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 459-k124-jan-petak-_scan.pdf
02/05/2013 22/04/2013 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti - parcela KC "C" č.33/2-220m2 220,00 € zmluva Ján Saluga Spišský Hrušov 274,05363 Spišský Hrušov PDF icon 395-img_scan.pdf
02/05/2013 16/04/2013 Darovacia zmluva Fin.podpora na zveľadenie exteriéru MŠ 400,00 € zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 638-embraco-m_scan.pdf
05/04/2013 07/03/2013 Kúpna zmluva Kúpna zmluva predaj pozemku parcela KN E č.70540/17, KN C č.515/1 a KN C č.514/1 870,00 € zmluva Ján Klein Spišský Hrušov č. 101,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 326-zmluva-jklein0001_scan.pdf
05/04/2013 27/03/2013 Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom zasadačky šatní OKŠ 10,00 € zmluva Peter Ludvik, Martin Krupský Spišský Hrušov,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 327-zmluva-tj_scan.pdf
25/03/2013 25/03/2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť OKŠ 6 000,00 € zmluva Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov
13/03/2013 28/02/2013 Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 € zmluva Ondrej Fecko č, 225,05363 Spišský Hrušov PDF icon 320-img0002_scan.pdf
13/03/2013 05/03/2013 Kúpna zmluva Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti 236,00 € zmluva Ján Bendík č. 82,05363 Spišský Hrušov PDF icon 321-img0001_scan.pdf
13/03/2013 05/03/2013 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti 233,00 € zmluva Alena Relovská Spišský Hrušov č. 146,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 322-img_scan.pdf
13/03/2013 04/02/2013 č.1/Obec Sp.Hrušov/2013 Zmluva o odbere opotrebovaného oleja odber opotrebovaného oleja 0,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 323-img0004_scan.pdf
13/03/2013 04/02/2013 č.1/Obec Sp.Hrušov/2013 Kúpna zmluva predaj repkového oleja 0,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 324-img0005_scan.pdf
13/03/2013 31/01/2013 Mandátna zmluva Mandátna zmluva obstaranie ZaD Územného plánu obce Sp.Hrušov 960,00 € zmluva Ing. Ján Kunák 10772677 Mierová 23,064 01 Stará Ľubovňa PDF icon 325-img0006_scan.pdf
28/02/2013 28/01/2013 č. 01/2013 Zmluva o dielo č.01/2013 Zmeny a doplnky ÚPN obce Spišský Hrušov 6 100,00 € zmluva Ing. arch. Ján Pastiran - Ateliér 10763964 Letná 49,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 396-img_scan.pdf
15/02/2013 14/05/2012 V80/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Jozef Pukluš Spišský Hrušov 259,05363 Spišský Hrušov PDF icon 314-v80-jozef-puklu_scan.pdf
15/02/2013 14/05/2012 V109/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Štefan Kunzo Spišský Hrušov 298,05363 Spišský Hrušov PDF icon 315-v109-tefan-kunzo_scan.pdf
15/02/2013 14/05/2012 V87/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Stanislav Gurčík 329606 Spišský Hrušov 288,05363 Spišský Hrušov PDF icon 316-v87-stanislav-gurik_scan.pdf
15/02/2013 14/05/2012 V86/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Jozef Filip Spišský Hrušov 280,05363 Spišský Hrušov PDF icon 317-v86-jozef-filip_scan.pdf
15/02/2013 14/05/2012 V139/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Milan Gurčík Spišský Hrušov 289,05363 Spišský Hrušov PDF icon 318-v139-milan-gurik_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup