Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
06/06/2013 11/03/2013 K180/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Koperdák č. 228,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 571-k180-jozef-koperdak-_scan.pdf
06/06/2013 11/03/2013 K181/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Gromovský č. 231,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 572-k181-jozef-gromovsky-_scan.pdf
06/06/2013 11/03/2013 K182/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Oľga Máleková č. 233,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 573-k182-oga-malekova-_scan.pdf
06/06/2013 12/03/2013 K183/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Pavol Kočiš č. 234,053 63 Spišský Hrušov
06/06/2013 12/03/2013 K184/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vladimír Tauber č. 235,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 575-k184-vladimir-tauber-_scan.pdf
06/06/2013 12/03/2013 K185/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vincent Mizančík st. č. 237,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 576-k185-vincent-mizenik-st-_scan.pdf
06/06/2013 12/03/2013 K186/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Mizenčík č. 237,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 577-k186-peter-mizenik-_scan.pdf
06/06/2013 13/03/2013 K188/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Štefan Kočiš č. 239,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 578-k188-tefan-koi_scan.pdf
06/06/2013 12/03/2013 K189/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Medvec č. 240,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 579-k189-peter-medvec-_scan.pdf
03/06/2013 21/05/2013 500,00 € Darovacia zmluva Fin.podpora na obnovenie činnosti DHZ 500,00 € zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 637-embraco-dhz_scan.pdf
31/05/2013 31/05/2013 Zmluva o poskytnutí daru Sponzorský finančný dar rodičov-výmenný pobyt detí v PL 650,00 € zmluva Rodičia detí zo Spišského Hrušova Spišský Hrušov,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1184-img0002_scan.pdf
24/05/2013 11/03/2013 K127/2013 Zmluva o zradení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Cyril Repaský č. 156 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 460-k127-cyril-repasky-_scan.pdf
24/05/2013 11/03/2013 K133/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Apolónia Živčáková č. 162,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 461-k133-apolonia-ivakova-_scan.pdf
24/05/2013 11/03/2013 K134/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva František Gurčík č. 163,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 462-k134-frantiek-gurik-_scan.pdf
24/05/2013 11/03/2013 K136/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Katarína Hrobáková č. 164,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 463-k136-katarina-hrobakova-_scan.pdf
24/05/2013 11/03/2013 K135/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Radovan Hrobák č. 164,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 464-k135-radovan-hrobak-_scan.pdf
24/05/2013 14/03/2013 K137/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Juliana Filipová č. 166,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 465-k137-juliana-filipova-_scan.pdf
24/05/2013 14/03/2013 K138/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Vojčík č. 168 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 466-k138-jozef-vojik-_scan.pdf
24/05/2013 13/03/2013 K125/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ing. Štefan Kavulič č. 154,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 467-k125-ing-tefan-kavuli-_scan.pdf
24/05/2013 21/05/2013 01/2013 Zmluva o dielo o dodávke stavebných práce Výstavba sedlovej strechy - prestrešenie pódia 5 080,00 € zmluva Stolárske práce - Drevovýroba 33849731 č.121,05363 Spišský Hrušov PDF icon 634-img_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup