Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
15/02/2013 14/05/2012 V71/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Peter Bodnár Spišský Hrušov 242,05363 Spišský Hrušov PDF icon 319-v71-peter-bodnar_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V70/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Vincent Kočiš Spišský Hrušov 224,05363 Spišský Hrušov PDF icon 303-v70-vincent-koi_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V73/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Vincent Mizenčík Spišský Hrušov 245,05363 Spišský Hrušov PDF icon 304-v73-vincent-mizenik_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V74/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Katarína Gurčíková Spišský Hrušov 248,05363 Spišský Hrušov PDF icon 305-v74-katarina-gurikova_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V134/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Mariana Genčúrová Spišský Hrušov 248,05363 Spišský Hrušov PDF icon 306-v134-mariana-genurova_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V75/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Valent Mikolaj Spišský Hrušov 249,05363 Spišský Hrušov PDF icon 307-v75-valent-mikolaj_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V77/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Anna Džačovská Spišský Hrušov 253,05363 Spišský Hrušov PDF icon 308-v77-anna-daovska_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V79/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Mária Švačová Spišský Hrušov 257,05363 Spišský Hrušov PDF icon 309-v79-maria-vaova-_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V81/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Emil Hrobák Spišský Hrušov 260,05363 Spišský Hrušov PDF icon 310-v81-emil-hrobak_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V84/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Peter Švač Spišský Hrušov 272,05363 Spišský Hrušov PDF icon 311-v84-peter-va_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2012 V123/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Ján Saluga Spišský Hrušov 274,05363 Spišský Hrušov PDF icon 312-v123-jan-saluga_scan.pdf
13/02/2013 14/05/2013 V140/2012 Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 0,00 € zmluva Eduard Porada Spišský Hrušov 296,05363 Spišský Hrušov PDF icon 313-v140-eduard-porada_scan.pdf
08/02/2013 28/11/2012 Dodatok č.14 Dododatok č.14 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO Zber, odvoz a zneškodnenie KO 0,00 € zmluva Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 301-brantner_scan.pdf
08/02/2013 21/01/2013 Obchodné podmienky Obchodné podmienky k Dodatku k Zmluve o dodávke plynu Obchodné podmienky pre odberateľov plynu Malé podnikanie 0,00 € zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 PDF icon 302-spp_scan.pdf
07/02/2013 15/12/2012 NZ č. 640 Nájomná zmluva č. 640 Nájomná zmuluva za účelom užívanie hrobového miesta 24,90 € zmluva Hrobáková Katerína Spišský Hrušov 164,05363 Spišský Hrušov
02/01/2013 02/01/2013 č 1/2013 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu 0,00 € zmluva Ing. Marianom Šefčíkom Spišský Hrušov 158,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1314-cmc-chras-vos_scan.pdf
02/01/2013 02/01/2013 č1/2013 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu 0,00 € zmluva COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš 168963 spotrebné družstvo, divizia SNV,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1315-coop-jednota_scan.pdf
02/01/2013 02/01/2013 č. 1/2013 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu 0,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1317-bio1_scan.pdf
19/11/2012 25/10/2012 Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov podľa § 51 Občianskeho zákonníka Poskytnutie fin.prostriedkov na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej v obci Spišský Hrušov 800,00 € zmluva Rímsko-katolícka cirkev 31966501 Spišský Hrušov 213,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 92-img0001_scan.pdf
19/11/2012 17/09/2012 Dodatok č.1 Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.1/032009 Vypracovanie PD v rozsahu pre realizáciu stavby "Obnova materskej škôlky" 4 320,00 € zmluva Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK 40123758 Hrnčiarska 10,066 01 Humenné PDF icon 91-img_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup