Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
21/05/2013 12/03/2013 K1/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Kočiš č.1,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 397-k1-jan-koi_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K4/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Rudolf Rumančík č. 7,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 398-k4-rudolf-rumanik-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K6/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Adriana Mikolajová č. 9 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 399-k6-adriana-mikolajova_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K8/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Magdaléna Koperdáková č. 11,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 400-k8-magdalena-koperdakova_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K10/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Žofia Čujová č. 13,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 401-k10-ofia-ujova_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K11/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Eva Szynaliková č. 16 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 402-k11-eva-szynalikova_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K12/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Mária Pramuková č. 17,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 403-k12-maria-pramukova_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K14/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Michal Cvengroš č. 19 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 404-k14-michal-cvengro_scan.pdf
21/05/2013 10/03/2013 K13/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Viktor Butvín č. 18 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 405-k13-viktor-butvin_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K15/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Ondáš č. 20 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 406-k15-peter-onda_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K9/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Milan Šoltés č. 22,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 407-k9-milan-oltes_scan.pdf
21/05/2013 13/03/2013 K16/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Slamený č. 23,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 408-k16-jozef-slameny-_scan.pdf
21/05/2013 07/05/2013 V142/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Slamený č. 23,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 409--142-jozef-slameny-_scan.pdf
21/05/2013 26/03/2013 K22/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Stanislav Šuty č. 30,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 410-k22-stanislav-uty_scan.pdf
21/05/2013 26/03/2013 K23/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Magdaléna Legátová č. 32 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 411-k23-magdalena-legatova-_scan.pdf
21/05/2013 05/03/2013 K24/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vlasta Žifčáková č. 33,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 412-k24-vlasta-ifakova-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K27/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vladimír Švač č. 37 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 413-k27-vladimir-va_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K30/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Marta Šofranková č. 41 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 414-k30-marta-ofrankova-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K32/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Marta Samoľová č. 43 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 415-k32-marta-samoova-_scan.pdf
21/05/2013 10/03/2013 K33/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Milan Kočiš č. 44,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 416-k33-milan-koi-_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup