Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
21/05/2013 12/03/2013 K61/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Milan Kapalko č. 77,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 437-k61-milan-kapalko_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K62/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Cecília Barteková č. 78 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 438-k62-cecilia-bartekova-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K64/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Gurčík č. 80,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 439-k64-jozef-gurik-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K17/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Bendík č. 82,05363 Spišský Hrušov PDF icon 440-k17-jan-bendik-_scan.pdf
21/05/2013 09/03/2013 K65/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Anna Rumančíková č. 83 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 441-k65-anna-rumanikova-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K18/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Kuchár č.84,05363 Spišský Hrušov PDF icon 442-k18-jan-kuchar-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K75/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € Emília Kamenická Emília Kamenická č. 84,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 443-k75-emilia-kamenicka-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K66/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Anton Bodnár č. 85 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 444-k66-anton-bodnar-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K67/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Mária Čamerová č. 86 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 445-k67-maria-amerova-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K68/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva František Slovinský č. 87,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 446-k68-frantiek-slovinsky_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K71/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Martin Chovanec č. 91,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 447-k71-martin-chovanec-_scan.pdf
21/05/2013 11/03/2013 K72/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Daniela Medvecová č. 92,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 448-k72-daniela-medvecova-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K79/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Bendík č. 103,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 449-k79-jozef-bendik-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K81/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Agnesa Živčáková č. 106 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 450-k81-agnesa-ivakova-_scan.pdf
21/05/2013 12/03/2013 K82/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Rastislav Richnavský č. 107,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 451-k82-rastislav-richnavsky-_scan.pdf
21/05/2013 18/03/2013 K83/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Červeň č. 108,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 452-k83-peter-erve-_scan.pdf
21/05/2013 15/03/2013 K100/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Anton Rumančík č. 125 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 453-k100-anton-rumanik-_scan.pdf
21/05/2013 18/03/2013 K111/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Mária Mikolajová č. 133,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 454-k111-maria-mikolajova-_scan.pdf
21/05/2013 25/03/2013 K112/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Marek Kočiš č. 135,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 455-k112-marek-koi-_scan.pdf
21/05/2013 15/03/2013 K113/2012 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Marta Švačová č. 137 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 456-k113-marta-vaova-_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup