Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
06/06/2013 18/03/2013 K152/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vincent Satala č. 182,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 551-k152-vincent-satala-_scan.pdf
06/06/2013 20/03/2013 K153/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Alžbeta Butvinová č. 183,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 552-k153-albeta-butvinova-_scan.pdf
06/06/2013 12/03/2013 K154/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Marta Kocúrová č. 184,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 553-k154-marta-kocurova-_scan.pdf
06/06/2013 18/03/2013 K155/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva František Kocúr č. 185,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 554-k155-frantiek-kocur-_scan.pdf
06/06/2013 18/03/2013 K156/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Mária Horváthová č. 186,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 555-k156-maria-horvathova-_scan.pdf
06/06/2013 18/03/2013 K157/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Čuj č. 187,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 556-k157-peter-uj-_scan.pdf
06/06/2013 08/03/2013 K158/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Katarína Satalová č. 189,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 557-k158-katarina-satalova_scan.pdf
06/06/2013 08/03/2013 K159/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Slavomíra Dudjaková č. 190,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 558-k159-slavomira-dudjakova-_scan.pdf
06/06/2013 11/03/2013 K161/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ľubomír Kocúr č. 192,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 559-k161-ubomir-kocur-_scan.pdf
06/06/2013 08/03/2013 K163/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ján Vasko č. 194,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 560-k163-jan-vasko-_scan.pdf
06/06/2013 18/03/2013 K165/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ladislav Múdry č. 197,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 561-k165-ladislav-mudry-_scan.pdf
06/06/2013 18/03/2013 K167/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Miroslav Smik č. 200,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 562-k167-miroslav-smik_scan.pdf
06/06/2013 08/03/2013 K169/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Miroslav Dudjak č. 202,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 563-k169-miroslav-dudjak-_scan.pdf
06/06/2013 20/03/2013 K170/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Stanislav Tkáč č. 204,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 564-k170-stanislav-tka_scan.pdf
06/06/2013 09/03/2013 K171/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Milan Dvorský č. 205,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 565-k171-milan-dvorsky-_scan.pdf
06/06/2013 14/03/2013 K172/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Emília Kočišová č. 220,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 566-k172-emilia-koiova-_scan.pdf
06/06/2013 14/03/2013 K175/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Peter Záhradník č. 223,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 567-k175-peter-zahradnik-_scan.pdf
06/06/2013 13/03/2013 K176/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Vincent Kočiš Spišský Hrušov 224,05363 Spišský Hrušov PDF icon 568-k176-vincent-koi-_scan.pdf
06/06/2013 10/03/2013 K177/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Ondrej Fecko č, 225,05363 Spišský Hrušov PDF icon 569-k177-ondrej-fecko-_scan.pdf
06/06/2013 10/03/2013 K179/2013 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky kanalizačná prípojka 0,00 € zmluva Jozef Boron č. 227 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 570-k179-jozef-boron-_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup