Zmluvy do 2012

Číslo Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Dokumenty
Z - 01 T-COM Zmluva o pripojení služba a nájme KZ Dodatok k zmluve o pripojení 05/01/2011 Image icon Z-1.jpg, Image icon Z-1-1.jpg, Image icon Z-1-2.jpg, Image icon Z-1-3.jpg, Image icon Z-1-4.jpg
Z - 02 T-COM Dodatok k zmluve o pripjení 25/01/2011 Image icon Z-2.jpg, Image icon Z-2-1.jpg, Image icon Z-2-2.jpg, Image icon Z-2-3.jpg, Image icon Z-2-4.jpg, Image icon Z-2-5.jpg, Image icon Z-2-6.jpg, Image icon Z-2-7.jpg
Z - 03 T - COM Zmluva o pripojení 27/01/2011 Image icon Z-2.jpg, Image icon Z-3-1.jpg
Z - 04 HOOK, s.r.o. Košice DODATOK č.1 k Zmluve na dodávku ovocno-zeleninových štiav 01/02/2011 Image icon Z-4.jpg, Image icon Z-4-1.jpg, Image icon Z-4-2.jpg
Z - 05 LUNYS, s.r.o. ZMLUVA o všeobecných nákupných podmienkach 04/02/2011 Image icon Z-5.jpg, Image icon Z-5-1.jpg, Image icon Z-5-2.jpg
Z - 06 VÚB Banka Zmluva o bežnom účte Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu 09/02/2011 PDF icon IMG.pdf, PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 07 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP - Prestavba ZŠ 21/02/2011 Image icon Z-6.jpg, Image icon Z-6-1.jpg, Image icon Z-6-2.jpg, Image icon Z-6-3.jpg, Image icon Z-6-4.jpg, Image icon Z-6-5.jpg, Image icon Z-6-6.jpg, Image icon Z-6-7.jpg
Z - 08 DOBRO, Smižany Zmluva o poskytovaní technickej služby 14/02/2011 Image icon Z--7.jpg, Image icon Z--7-1.jpg
Z - 09 ASEKOL SK, s.r.o. Bratislava Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-BOXU 02/03/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 10 Dôvera, a.s. Bratislava Zmluva o zasielaní dokument.prostred. elektron.komunikácie 22/03/2011 PDF icon IMG_0002.pdf
Z - 11 REMEK. s.r.o. Nitra Zmluva o používaní SW č. 2000/604 23/03/2011 595,20 EUR PDF icon IMG.pdf
Z - 12 Jakub Olejník Jakub Sedlák Zmluva o prenájme nebytových priestorov 02/04/2011 10,00 EUR PDF icon IMG.pdf
Z - 13 Katarína Holdová Kúpna zmluva 07/04/2011 43,30 EUR PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 14 Milan Miženčík Kúpna zmluva 11/04/2011 28,38 EUR PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 15 Obecný klub športovcov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/04/2011 3983,00 EUR PDF icon IMG.pdf
Nájomná zmluva č.592 Regec Štefan, Sp.Hrušov č. 33 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 29/04/2011 24,90 EUR PDF icon NZ-592.pdf
Z - 16 Bagetka-Happy Food,Ján Sedlák, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke stravy 13/05/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 17 HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice Zmluva na dodávku ovocia zeleniny pre šk. rok 2011/2012 13/06/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 18 Štefan Sabo - Ml. Domaňovce 207 Zmluva o dielo 22/06/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 19 MUDr. Alica Lučivjanská Zmluva č. 1/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23/06/2011 PDF icon IMG.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup