Zmluvy do 2012

Číslo Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Dokumenty
Zmluva č. V53/2012 Rastislav Richnavský, Sp.Hrušov 107 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V53-2012.pdf
Zmluva č. V54/2012 Peter Červeň, Sp.Hrušov 108 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V54-2012.pdf
Zmluva č. V4/2012 Ivana Ružbacká, Sp.Hrušov 118 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V4-2012.pdf
Zmluva č. V10/2012 Ján Spišák, Sp.Hrušov 119 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V10-2012.pdf
Zmluva č. V55/2012 Ján Kalužinský, Sp.Hrušov 121 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V55-2012.pdf
Zmluva č. V16/2012 Otto Salaj, Sp.Hrušov 129 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V16-2012.pdf
Zmluva č. V7/2012 Patrik Salaj, Sp.Hrušov 129 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V7-2012.pdf
Zmluva č. V18/2012 Terézia Rumančíková, Sp.Hrušov 150 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V18-2012.pdf
Zmluva č. V58/2012 Bc Lýdia Tomaščíková, Danišovce 153 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V58-2012.pdf
Zmluva č. V5/2012 Michal Repaský, Sp.Hrušov 156 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V5-2012.pdf
Zmluva č. V11/2012 Jozefína Antonyová, Sp.Hrušov 168 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V11-2012.pdf
Zmluva č. V14/2012 Ľubomír Jarab, Sp.Hrušov 383 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V14-2012.pdf
Zmluva č. K78/2012 Bc Lýdia Tomaščíková, Danišovce 153 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky 18/05/2012 PDF icon K78-2012.pdf
Dodatok č.2 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Dodatok č.2 k poist. zmluve č.:5720042366 19/06/2012 PDF icon IMG.pdf
Zmluva Ondrej Fecko, Spišský Hrušov č.225 Zmluva o nájme nebytových priestorov 09/07/2012 PDF icon IMG_0001.pdf
Dodatok č.3/ DZ22140120024010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Revitaliácia centra obce 18/07/2012 262 473,68 EUR PDF icon IMG.pdf
Nájomná zmluva č. 84/07/2012/SCKSK KSK, Správa ciest KSK, Košice Nájomná zmluva 18/07/2012 PDF icon IMG.pdf
Nájomná zmluva č.624 Živčák Jordan, Sp.Hrušov č.179 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 18/07/2012 24,90 EUR PDF icon NZ-624.pdf
Nájomná zmluva č.629 Živčáková Katarína, Sp.Hrušov č.179 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 18/07/2012 24,90 EUR PDF icon NZ-629.pdf
Nájomná zmluva č.631 Tancošová Mária, Sp.Hrušov č.216 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 26/07/2012 10.60 EUR PDF icon NZ-631.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup