Zmluvy do 2012

Číslo Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Dokumenty
Zmluva č. V60/2012 Stanislav Šuty, Sp.Hrušov č.30 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 15/04/2012 PDF icon V60.pdf
Zmluva č. V9/2012 Stanislav Peták, Sp.Hrušov č.171 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 19/04/2012 PDF icon V9.pdf
Nájomná zmluva č.616 Dvorský František, Sp.Nová Ves Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 26/04/2012 5,30 EUR PDF icon NZ-616.pdf
Zmluva o dielo Širila, a.s., Odborárov 12, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo "Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov" 02/05/2012 PDF icon IMG.pdf
Nájomná zmluva č.619 Bodnár Anton, Sp.Hrušov č.85 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 07/05/2012 24,90 EUR PDF icon NZ-619.pdf
Nájomná zmluva č.618 bodnár Anton, Sp.Hrušov č.85 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 07/05/2012 24,90 EUR PDF icon NZ-618.pdf
Zmluva č. V2/2012 Ján Salaj, Sp.Hrušov 3 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V2-2012.pdf
Zmluva č. V1/2012 Imrich Kočiš, Sp.Hrušov 8 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V1-2012.pdf
Zmluva č. V3/2012 Mária Olejníková, Sp.Hrušov 6 Adriana Mikolajová, č.9 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V3-2012.pdf
Zmluva č. V12/2012 Mária Pramuková, Sp.Hrušov 17 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V12-2012.pdf
Zmluva č. V13/2012 Viktor Butvín, Sp.Hrušov 18 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V13-2012.pdf
Zmluva č. V20/2012 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov 28 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V20-2012.pdf
Zmluva č. V22/2012 Magdaléna Legátová, Sp.Hrušov 32 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V22-2012.pdf
Zmluva č. V6/2012 Mikuláš Smolár, Sp.Hrušov 39 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V6-2012.pdf
Zmluva č. V26/2012 Ján Sokol, Sp.Hrušov 40 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V26-2012.pdf
Zmluva č. V27/2012 Ing. Mária Zahornadská, Sp.Hrušov 42 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V27-2012.pdf
Zmluva č. V19/2012 Marta Samoľová, Sp.Hrušov 43 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V19-2012.pdf
Zmluva č. V28/2012 Marcel Bendík, Sp.Hrušov 50 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V28-2012.pdf
Zmluva č. V29/2012 Marta Holdová, Sp.Hrušov 52 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V29-2012.pdf
Zmluva č. V30/2012 Jana Boržíková, Sp.Hrušov 54 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18/05/2012 PDF icon V30-2012.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup