Zmluvy do 2012

Číslo Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Dokumenty
Z - 38 Rímsko-katolícka cirkev, Sp.Hrušov Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 17/12/2011 800,00 EUR PDF icon IMG_0002.pdf
Dohoda č.1/2012 Repro Servis, spol.s.r.o. Sp.Nová Ves Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03/01/2012 38,90 EUR PDF icon Repro.pdf
Dohoda č.1/2012 Bio-plus, s.r.o., Spišský Hrušov č.195 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03/01/2012 389,00 EUR PDF icon Bio-plus.pdf
Dohoda č.1/2012 Hostinec L+F, Sp.Hrušov č. 165 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03/01/2012 77,80 EUR PDF icon Hostinec_LF.pdf
Z-5720042366 Generali Slovensko ppoisťovňa, a.s. Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 31/01/2012 883,00 EUR PDF icon IMG_0002.pdf
Dohoda Slovak Telekom, a.s. Dohoda o ukončení dodatku k zmluve 14/02/2012 PDF icon IMG.pdf
Dodatok Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 16/02/2012 PDF icon IMG_0001.pdf
Nájomná zmluva č.612 Čamerová Mária, Sp. Hrušov č.86 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 20/02/2012 24,90 EUR PDF icon NZ-612.pdf
Z-0032960600 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb 29/02/2012 PDF icon IMG.pdf
Dodatok č. 5 Spoločný obecný úrad DODATOK č. 5 k Zmluve o zraidení Spol.staveb.úradu 29/02/2012 PDF icon IMG_0001.pdf
Dodatok Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12/03/2012 PDF icon IMG_0002.pdf
Zmluva Obecný klub športovcov v Sp.Hrušove Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20/03/2012 PDF icon IMG.pdf
Dohoda k č. 1139101500 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o ukončení Dohody o VVP Biznis Partner 29/03/2012 PDF icon IMG.pdf
Zmluva č. 50811074550911 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskyt. ver. služieb 29/03/2012 PDF icon IMG_0001.pdf
Zmluva Tomáš Vasko Patrik Hrobák Zmluva o prenájme nebytových priestorov 04/04/2012 PDF icon Vasko.pdf
Zmluva č. V24/2012 Štefan Bendík, Sp.Hrušov č.321 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14/05/2012 PDF icon V24.pdf
Zmluva č. V48/2012 Jozefína Gurčíková, Sp.Hrušov č.132 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14/05/2012 PDF icon V48.pdf
Zmluva č. V51/2012 Radoslav Pavlovský, Sp.Hrušov č.105 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14/05/2012 PDF icon V51.pdf
Zmluva č. V56/2012 Ján Podvojský, Sp.Hrušov č.123 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14/05/2012 PDF icon V56.pdf
Zmluva č. V59/2012 Milan Šoltés, Sp.Hrušov č.22 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 15/04/2012 PDF icon V59.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup