Zmluvy do 2012

Číslo Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Dokumenty
Z - 20 MUDr. Jana Kusnyerová Zmluva č. 2/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23/06/2011 PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 21 LUMOTER, s.r.o. Spišská Nová Ves Zmluva č. 3/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23/06/2011 PDF icon IMG_0002.pdf
Nájomná zmluva č.597 Petrušková Magdaléna, Sp.Hrušov č. 75 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 27/06/2011 24,90 EUR PDF icon NZ-597.pdf
Z - 22 Petrušková Magdaléna, Sp. Hrušov č. 75 Nájomná zmluva č. 597 28/06/2011 PDF icon IMG_0003.pdf
Z - 23 REMEK. s.r.o. Nitra Zmluva o používaní SW č. 2000/604 17/08/2011 643,20 EUR PDF icon IMG.pdf
Z - 24 T-Com Dodatok k zmluve o pripojení 07/09/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 25 Spoločný obecný úrad DODATOK č. 4 k Zmluve o zriaení spoloč. obec. úradu 02/09/2011 PDF icon IMG.pdf
Z- 26 ZŠ Spišský Hrušov Zmluva o prenájme nebytových priestor. 16/09/2011 PDF icon IMG_0001.pdf
Nájomná zmluva č.602 Legátová Magdaléna, Sp.Hrušov č.32 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 20/09/2011 24,90 EUR PDF icon NZ-602.pdf
Z - 27 ELEKTRO, Matúš Švač, Sp.Hrušov č. 290 Zmluva o dielo 17/10/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 28 Ing. Peter Volčko, Poráč Zmluva o prevádzkovaní infratrukturálneho majetku 31/10/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 29 Miloš Šefčík, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo 31/10/2011 23896,60 EUR PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 30 AV Audit. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 03/11/2011 300,00 EUR PDF icon IMG.pdf
Z - 31 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 03/11/2011 1195,20 EUR PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 32 DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce Zmluva o spolupráci 03/11/2011 PDF icon IMG_0002.pdf
Z - 33 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok Rámcová kúpna zmluva 25/11/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 34 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dádávke plynu 29/11/2011 PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 35 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dádávke plynu 29/11/2011 PDF icon IMG_0001.pdf
Z - 36 Brantner Nova Sp.Nová Ves Dodatok č. 13 k Zmluve o zbere, odvoze a zneško. KO 30/11/2011 PDF icon IMG.pdf
Z - 37 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva na MV - Dacia a pípojné vozidlo 09/12/2011 PDF icon IMG.pdf, PDF icon IMG_0001.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup