Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
19/11/2012 04/10/2012 Pracovné zošity 58,42 € NOMI Slovakia, s.r.o. 36593222 Magnezitárska 11,040 13 Košice
19/11/2012 01/10/2012 Za rozbor vody-ČOV 82,56 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
19/11/2012 01/10/2012 Za časopis-Zvedavček 75,60 € RAABE 35908718 Trnavská cesta 84,821 Bratislava
19/11/2012 01/10/2012 Prevádzkovanie ČOV 298,80 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
19/11/2012 28/09/2012 Za odber vody 1 595,26 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
19/11/2012 28/09/2012 Za vývoz kalu z ČOV 77,11 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
19/11/2012 26/09/2012 Za likvidáciu kalu-ČOV 93,60 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
19/11/2012 26/09/2012 Za vypracovanie žiadosti o platbu č.3-Revit.centra 3 223,97 € OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. 36565849 Pázmáža 2125/27,927 01 Šaľa
19/11/2012 25/09/2012 Za telefón-OcÚ 30,34 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 25/09/2012 Stavebné práce-Revit.centra obce/NP 3 761,81 € Širila, a.s. 31736912 Odborárov 12,052 01 Spišská Nová Ves
19/11/2012 21/09/2012 Za jedálné kupóny 343,26 € Chéque Déjeuner 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
19/11/2012 21/09/2012 Za telefón-mobil 39,35 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 20/09/2012 Oprava výťahu-ŠJ 59,81 € Servis výťahov Kopecký Jiří 10756426 Slovenská 38/23,052 01 Spišská Nová Ves
19/11/2012 20/09/2012 Za telefón-mobil OcÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 17/09/2012 Predplatné-Spravodajca vo verejnej správe 153,53 € VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o 35730129 Železničiarska 13,814 99 Bratislava 1
19/11/2012 13/09/2012 Za zber a zneškodnenie TKO 1 621,09 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
19/11/2012 13/09/2012 Za rozbor vody 25,90 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
19/11/2012 13/09/2012 Za plyn 9/12 754,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
19/11/2012 13/09/2012 Za opravu pece-ŠJ 86,00 € Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení A-Pjatáková 33878579 Petržalská 1639/10,060 01 Kežmarok
19/11/2012 10/09/2012 Telefón 24,48 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 10/09/2012 Za telefón-MŠ 22,13 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 15/08/2012 Stavebné práce-Revitalizácia centra obce 18 101,99 € Širila, a.s. 31736912 Odborárov 12,052 01 Spišská Nová Ves
19/11/2012 15/08/2012 Stavebné práce-Revitalizácia centra obce 997,79 € Širila, a.s. 31736912 Odborárov 12,052 01 Spišská Nová Ves
15/11/2012 10/09/2012 Za telefón 24,48 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
15/11/2012 03/09/2012 Za služby technika PO a BOZP 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22,053 11 Iliašovce
15/11/2012 03/09/2012 Za odber vody 1 273,18 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
15/11/2012 03/09/2012 Za telefón - mobil MŠ 16,76 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
15/11/2012 03/09/2012 Za telefón-mobil MŠ 19,49 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
15/11/2012 03/09/2012 Za telefón - mobil MŠ 3,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
15/11/2012 03/09/2012 Za tlač poštového peňaž. poukazu 17,27 € Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
15/11/2012 03/09/2012 Za prepravu osôb-FS 108,00 € AUTODOPRAVA-Jozef Džačovský 32366388 SNP 296,055 62 Prakovce
15/11/2012 03/09/2012 Za záhradnú hadicu 32,78 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
15/11/2012 03/09/2012 Za internet-MŠ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
15/11/2012 03/09/2012 Za telefón-SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
15/10/2012 03/09/2012 Za rezanie želez.profilov 245,00 € Ľudovít Rimbala 17300860 SNP 10,053 21 Markušovce
15/09/2012 03/09/2012 Za doménu 7,97 € Websupport, s.r.o. 36421928 Staré grunty 12,841 04 Bratislava
29/10/2010 02/10/2017 Plyn OKŠ 107,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Stránky

Web vytvoril progrup