Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
28/03/2013 01/03/2013 Služby technika PO a BOZP 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22,053 11 Iliašovce
28/03/2013 01/03/2013 Za odber vody 2 620,67 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
28/03/2013 28/02/2013 zemné práce pre MŠ 549,00 € Jaroslav Žifčák - Zemné práce č.139,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 28/02/2013 Odpratávanie snehu pri kalamite 351,00 € Jaroslav Žifčák - Zemné práce č.139,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 28/02/2013 Licenčný zmluvný poplatok - Kataster Net 34,00 € Danka Tkáčová DM - SERVIS 43330282 Bardejovska 642/2,082 12 Kapušany
28/02/2013 27/02/2013 Za rozbor vody - ČOV 82,56 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
28/02/2013 25/02/2013 Vyúčtovanie - ukončenie odberu - vodojem 203,57 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
28/02/2013 25/02/2013 Za poradenské služby - vymáhanie pohľadávok 81,00 € Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 25/02/2013 Za uhlie - MŠ 403,07 € Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
28/02/2013 25/02/2013 Za čistenie a kontrolu komínov OcÚ,KD ZS 111,60 € Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 21/02/2013 Za telefón - mobil starostka 47,65 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/02/2013 21/02/2013 Za telefón- mobil OcÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/02/2013 20/02/2013 Prístrešok - MŠ 103,60 € Lindab a.s. 36214604 Jamník 278,053 22 Odorín
28/02/2013 14/02/2013 Za pohyblivé očká, šatky na cvičenie 40,70 € NOMILAND, s.r.o. 36174319 Magnezitárska 11,040 13 Košice
28/02/2013 14/02/2013 Za drvené kamenivo - údržba MK 68,11 € KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
28/02/2013 14/02/2013 Za porealiazačné zameranie skutočného stavu - Revitalizácia centra obce 1 054,00 € 1.GEO s.r.o. 44851014 Štúrovo námesie 26,036 01 Martin
28/02/2013 13/02/2013 Náklady spojené s prípravou stravy za 1/13 250,02 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/02/2013 13/02/2013 Za príspevok zo SF za odobraté obedy za 1/13 57,30 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/02/2013 13/02/2013 Za odobraté obedy dôchodcami za 1/13 20,92 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/02/2013 13/02/2013 Za prepravu kalu s nákladným vozidlom 203,14 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
28/02/2013 11/02/2013 Za vývoz a uloženie TKO 1 126,66 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 11/02/2013 Za telefón 25,69 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/02/2013 11/02/2013 Za telefón - MŠ 22,13 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/02/2013 11/02/2013 Za likvidáciu odpadu z ČOV 280,80 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
28/02/2013 11/02/2013 Za drvené kamenivo - údržba MK 78,56 € KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
28/02/2013 11/02/2013 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14,28 € SOZA 178454 Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2
28/02/2013 06/02/2013 za uhlie - orech I Cígeľ/MŠ 386,51 € Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
07/02/2013 05/02/2013 Internet 1/2013 - MŠ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
07/02/2013 05/02/2013 Internet OÚ 1/2013 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
07/02/2013 05/02/2013 Telefón OÚ 37,91 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 05/02/2013 Telefón stavebný úrad 1/2013 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 05/02/2013 Materiál pre MŠ 21,58 € M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 05/02/2013 Za prepravu kameniva 43,20 € JOGA spol., s. r. o 31708251 Lesná 5,05361 Olcnava
07/02/2013 04/02/2013 Oprava auta - Dacia Logan 54,30 € Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
07/02/2013 04/02/2013 Za odber plynu 1 750,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
07/02/2013 01/02/2013 Za elektrickú energiu ČOV 2 134,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
07/02/2013 01/02/2013 Za elektrickú energiu 3 479,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
07/02/2013 30/01/2013 Za opravu veľkokuchynského zariadenia v ŠJ 132,50 € Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení A-Pjatáková 33878579 Petržalská 1639/10,060 01 Kežmarok
07/02/2013 29/01/2013 Toner pre ŠJ, MŠ, OÚ 100,00 € Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
07/02/2013 28/01/2013 Ovocie - ŠJ 8,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 28/01/2013 Ovocie ŠOP - ŠJ 20,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 28/01/2013 Mlieko, mliečne výrobky - ŠJ 86,93 € Tatranská mliekareň, a.s. 31654363 Nad traťou 26,060 01 Kežmarok
07/02/2013 28/01/2013 Zelenina, ovocie - ŠJ 142,94 € BIGINI Markušovská 4,05201 Spišská Nová Ves
07/02/2013 28/01/2013 Vyúčtovanie plynu (1.1. - 18.1.2013) 31,94 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
07/02/2013 24/01/2013 Prepracovanie rozpočtov kaštieľ + TJ + revitalizácia a poradenstvo 140,00 € Spišprojekt, s. r. o 44936133 Zimná 103,05201 Spišská Nová Ves
07/02/2013 23/01/2013 Za plyn 12/2012 - nedoplatok 1 666,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
07/02/2013 23/01/2013 Za vodu (18.12. - 14.01.2013) 1 670,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
07/02/2013 23/01/2013 Telefón - mobil - OÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 23/01/2013 Telefón mobil 28,34 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 22/01/2013 Za odber koniev 293,40 € FEREX, s. r. o Vodná 23,94901 Nitra

Stránky

Web vytvoril progrup