Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
07/02/2013 03/12/2012 ŠOP 12/2012 - ŠJ 24,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 03/12/2012 Ovocie - ŠJ 27,20 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 03/12/2012 Potraviny - ŠJ 184,82 € AG FOODS SK s. r. o 34144579 Moyzesova 10,90201 Pezinok
07/02/2013 30/11/2012 HN 11/2012 741,17 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 29/11/2012 Mäso - ŠJ 136,91 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 29/11/2012 Mraziarenské výrobky - ŠJ 202,81 € Marek Vartovník 37177532 Tr.1.mája 59/27,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 21/12/2012 Za kalendáriky pre obec 60,00 € Ondrej Širilla - SION 41691318 Jamník č.28,053 22 Jamník
06/02/2013 20/12/2012 Tovar pre OÚ 139,99 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 20/12/2012 Čistiace prostriedky pre ŠJ 114,16 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 20/12/2012 Tovar pre OÚ 95,66 € CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom
06/02/2013 20/12/2012 Za prenájom miestnosti 240,00 € Franko Michal 10759751 Spišský Hrušov č.173,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 18/12/2012 Príspevok na stravu 12/2012 49,80 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 18/12/2012 Stravné 12/2012 217,29 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 18/12/2012 Stravné - dôchodcovia 12/2012 16,60 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 18/12/2012 Preprava kameniva 43,20 € JOGA spol., s. r. o 31708251 Lesná 5,05361 Olcnava
06/02/2013 17/12/2012 Kamenivo - údržba MK 52,75 € KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
06/02/2013 12/12/2012 Vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2012 69,55 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 12/12/2012 Poukážky TESCO 480,00 € TESCO STORES SR, a. s. 31321828 Kamenné nám. 1/A,81561 Bratislava
06/02/2013 11/12/2012 Stravné dôchodcovia 11/2012 27,56 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 11/12/2012 Stravné 11/2012 265,73 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 11/12/2012 Stravné 11/2012 60,00 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 11/12/2012 Hojdačky 396,00 € NOMI Slovakia, s.r.o. 36593222 Magnezitárska 11,040 13 Košice
06/02/2013 07/12/2012 Telefón MŠ 28,18 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 07/12/2012 Telefón 21,85 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 05/12/2012 Telefón stavebný úrad 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 05/12/2012 Oprava WC - OÚ 222,55 € M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 04/12/2012 Telefón OÚ 33,19 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 04/12/2012 Plyn (1.12.-18.1.) 754,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
06/02/2013 04/12/2012 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 11/2012 1 058,09 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 04/12/2012 Nájom pozemkov Lenkava 864,73 € Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava
06/02/2013 03/12/2012 Za BOZP za 4. IX. 2012 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22,053 11 Iliašovce
06/02/2013 03/12/2012 Odber vody 1 869,61 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
06/02/2013 03/12/2012 Oprava počítača MŠ 36,00 € Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 03/12/2012 Hojdačky 538,00 € NOMI Slovakia, s.r.o. 36593222 Magnezitárska 11,040 13 Košice
06/02/2013 03/12/2012 Korzár SME r. 2013 163,10 € PETIT PRESS, a. s. 35790253 Lazaretská 12,81464 Bratislava
06/02/2013 03/12/2012 Internet ŠJ 11/2012 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
06/02/2013 03/12/2012 Internet OÚ 11/2012 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
06/02/2013 28/11/2012 Kontrola hasiacich prístrojov 305,00 € Černický Pavol 1435168 Nemešany 81,05302 Spišský Hrhov
06/02/2013 27/11/2012 Oprava čerpadla ČOV 298,08 € MEZ Elektromotory s. r. o Slávkovská cesta,06001 Kežmarok
06/02/2013 26/11/2012 Informačná brožúra 35,00 € UMP s. r. o 36216674 Popradská 68,04011 Košice
06/02/2013 26/11/2012 Za rozbor vody ČOV 82,56 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
06/02/2013 23/11/2012 Ťažba a manipulácia dreva 190,00 € Miroslav Bendík Spišský Hrušov 103,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 23/11/2012 Čerpadlo pre ČOV 453,19 € KSB čerpadlá a armatúry s. r. o 31367445 Gagarinova 7,82103 Bratislava
06/02/2013 22/11/2012 Overenie prietokomeru 1 192,14 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
06/02/2013 21/11/2012 Telefón OÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 21/11/2012 Telefón mobil 38,72 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
06/02/2013 21/11/2012 Klzisko - mantinely OKŠ 226,46 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 21/11/2012 Informačná vitrína 142,80 € ENORM SLOVAKIA s. r. o Moyzesova 417/35,096501 Žiar nad Hronom
06/02/2013 21/11/2012 Porez guľatiny 411,60 € Rastislav Šofranko 34576568 Spišský Hrušov 46,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 16/11/2012 DVD pre MŠ 46,60 € Elektro Astra - Rudolf Katriňák 11952270 Rázusova 64,052 01 Spišská Nová Ves

Stránky

Web vytvoril progrup