Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
03/07/2013 03/06/2013 Za opravu vody - KD 478,36 € Ľubomír Mužík 33053278 Trieda 1. mája 10/17,052 05 Spišská Nová Ves
03/07/2013 03/06/2013 Za plyn 145,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
03/07/2013 31/05/2013 Za odber vody 2 361,42 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
03/07/2013 31/05/2013 za náplň do tlačiarne - matrika 30,02 € Anton Briš 41352122 Brišovka 1094,029 57 Oravská Lesná
03/07/2013 30/05/2013 Materiál - KD - oprava vodovodu 109,91 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 28/05/2013 vytýčenie telek. sietí - ZS 44,40 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 28/05/2013 Projektová dokumentácia - pódium 280,00 € Jarolím BALCO 11951290 81,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 27/05/2013 Drez dvojdielny - KD - kuchyňa 332,40 € GASTROLUX, s.r.o. 36413186 Bytčická 72,010 01 Žilina
04/06/2013 24/05/2013 výstavba strechy - prestrešenie pódia 2 540,00 € Ján Sedlák 33849731 Spišský Hrušov 349,05363 Spišský Hrušov
04/06/2013 24/05/2013 za stravné lístky 343,44 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
04/06/2013 23/05/2013 za výkopové práce 225,00 € Pavol Holub 46254587 64,053 63 Vítkovce
04/06/2013 23/05/2013 telefón - mobil - oú 40,36 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 22/05/2013 telefón - mobil - oú 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 20/05/2013 za dovoz kameňa + odpad 115,00 € ADRIANA VOJTUŠOVÁ 41686322 27,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 20/05/2013 výkopové práce 60,00 € Pavol Holub 46254587 64,053 63 Vítkovce
04/06/2013 20/05/2013 za odvoz + odhŕňanie snehu 460,00 € ADRIANA VOJTUŠOVÁ 41686322 27,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 20/05/2013 za poradenské služby pre obec 95,00 € Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 20/05/2013 za brzdovú kvapalinu 27,40 € Žifčák Štefan 33850411 28,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 20/05/2013 vyhľadávanie únikov vody 601,32 € Ivan Smutný - Aquafind 34322108 Partizánska 971/55,962 11 Detva
04/06/2013 20/05/2013 preprava detí MŠ 75,30 € Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 20/05/2013 materiál pre MŠ 86,15 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 15/05/2013 výkopové práce 60,00 € Pavol Holub 46254587 64,053 63 Vítkovce
04/06/2013 10/05/2013 za uloženie odpadu 149,73 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 10/05/2013 za zájazd Nitra 635,00 € Mgr. Mária KICKOVÁ 44008775 Prešovská 341/64,053 04 Spišské Podhradie
04/06/2013 10/05/2013 za plyn 346,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
04/06/2013 10/05/2013 za stravu 4/13 298,45 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 10/05/2013 za stravu - dôchodcovia 4/13 30,55 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 10/05/2013 príspevok zo SF za odobraté obedy 67,80 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
04/06/2013 09/05/2013 vyhľadávanie únikov vody v obci 601,32 € Ivan Smutný - Aquafind 34322108 Partizánska 971/55,962 11 Detva
04/06/2013 09/05/2013 za TDO 4/13 1 207,82 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
04/06/2013 09/05/2013 telefón - MŠ 23,23 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 09/05/2013 za prístup - internet 4,07 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 09/05/2013 za telefón 24,37 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
04/06/2013 06/05/2013 internet 4/13 - ŠJ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
04/06/2013 06/05/2013 internet 4/13- oú 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
03/06/2013 06/05/2013 telefón - oú 52,04 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 06/05/2013 telefón - stav. úrad 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 06/05/2013 materiál pre výchovu a vzdelávanie - MŠ 168,96 € HOBLA H Slovensko s.r.o. 36268569 Ku Bratke 1,934 05 Levice
03/06/2013 06/05/2013 preliezky - ihrisko MŠ 260,00 € DREVUM Tichá 4/A,010 01 Žilina
03/06/2013 02/05/2013 farby - DS 64,08 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 02/05/2013 za toaletný papier, mydlo - KD 98,04 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 02/05/2013 elektrická energia 2 134,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
03/06/2013 30/04/2013 za elektrickú energiu 3 213,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
03/06/2013 30/04/2013 za odbornú prehliadku ČOV 99,60 € Štefan KAPITANČÍK 33851905 Tichá 9265/26,053 31 Spišská Nová Ves
03/06/2013 30/04/2013 za školenie 99,00 € Ing. Jana Uhlíková 44199864 L. Novomeského 490,916 21 Čachtice
03/06/2013 30/04/2013 overenie váh 114,16 € Ing. František Mlynarčík 17296978 Štúrovo nábrežie 13/29,052 05 Spišská Nová Ves
03/06/2013 23/04/2013 telefón - mobil - oú 20,95 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 23/04/2013 za rozbor vody - ČOV 82,56 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
03/06/2013 23/04/2013 za odber vody 1 968,13 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
03/06/2013 22/04/2013 mriežky - kanalizačný rošt 298,01 € A.G.E.S. s.r.o 36179337 Jarná 25,05361 Olcnava

Stránky

Web vytvoril progrup