Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
21/11/2012 31/08/2012 Mäso-ŠJ 179,27 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
20/11/2012 15/11/2012 Aktualizácia webovej stránky 28,00 € Ondrej Širilla - SION 41691318 Jamník č.28,053 22 Jamník
20/11/2012 14/11/2012 Výkresy,pastelky-vých.vzdel.činnosť MŠ 163,13 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 09/11/2012 Za zber a uloženie TKO 10/12 1 079,43 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 09/11/2012 Za uloženie odpadu 28,74 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 07/11/2012 Vzory VZN 15,90 € Vydavat.správnickej literatúry-JUDr.Igor Kršiak, 36665681 Kozmonautov 6,949 01 Nitra
20/11/2012 07/11/2012 Stravné-príspevok SF 77,10 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
20/11/2012 07/11/2012 Stravné 10/12 336,41 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
20/11/2012 07/11/2012 Stravné-dôchodcovia 35,86 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
20/11/2012 07/11/2012 PD-obnova MŠ 4 320,00 € Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK 40123758 Hrnčiarska 10,066 01 Humenné
20/11/2012 07/11/2012 Za doménu(6.11.2012-6.11.2013) 50,76 € Websupport, s.r.o. 36421928 Staré grunty 12,841 04 Bratislava
20/11/2012 07/11/2012 Publikácia Predprimárne vzdelávanie-MŠ 16,20 € SEdusoS, s.r.o. 31344011 Ondavská 8,821 08 Bratislava 2
20/11/2012 07/11/2012 Telefón-MŠ 28,15 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 07/11/2012 Telefón 36,61 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 05/11/2012 Internet-MŠ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
20/11/2012 05/11/2012 Telefón-SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 05/11/2012 Internet-MŠ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
20/11/2012 05/11/2012 Telefón-SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 05/11/2012 Telefón-OcÚ 29,89 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 05/11/2012 Materiál-voda 289,45 € M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 31/10/2012 Za el.energiu/1.9-30.11/ 2 229,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
20/11/2012 31/10/2012 Za el.energiu/1.9.-30.11./ 3 447,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
20/11/2012 31/10/2012 Poradenské služby 67,00 € Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 31/10/2012 Poradenské služby 72,00 € AZARIOVÁ a RUŽBAŠÁN Law firm r.r.o. 47237406 Kmeťova 26,040 01 Košice
20/11/2012 31/10/2012 Uhlie-MŠ 735,23 € ESENEX, s.r.o. 31653821 Duklianska,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 30/10/2012 Za plyn 754,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
20/11/2012 29/10/2012 Kamera 51,61 € Metro 45952671 Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji
20/11/2012 29/10/2012 Za odber vody 1 435,40 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
20/11/2012 26/10/2012 Za program Obce.info 62,40 € DATATRADE s.r.o. 35960132 Moyzesova 12,953 01 Zlaté Moravce
20/11/2012 26/10/2012 Za drevo-MŠ 50,00 € Spoločnosť bývalých urbarialistov v Sp.Hrušove 42111501 Spišský Hrušov č.24,053 63 Spišský Hrušov
20/11/2012 24/10/2012 Telefón-OcÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 23/10/2012 Stravné kupóny 343,26 € Chéque Déjeuner 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
20/11/2012 23/10/2012 Telefón-mobil 39,92 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 19/10/2012 Výkopové práce-kanal.prípojka 205,20 € DACH - SK s.r.o. 44090064 Štefánikova 81,085 01 Bardejov
20/11/2012 18/10/2012 Preliezky-MŠ 565,00 € DREVUM Tichá 4/A,010 01 Žilina
20/11/2012 17/10/2012 Účastnícky poplatok-SÚ 35,00 € VITA software, s.r.o. 46141022 Trnavská cesta 80,821 01 Bratisalva - ružinov
20/11/2012 16/10/2012 Za audit r.2011 500,00 € AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 15/10/2012 Za zber a uloženie TKO 9/12 1 093,23 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 11/10/2012 Za predškolskú výchovu-MŠ 10,80 € ARES spol. s r.o. 31363822 Banselová 4,821 04 Bratislava 4
20/11/2012 10/10/2012 Občerstvenie poľskej delegácie 197,70 € Franko Michal 10759751 Spišský Hrušov č.173,053 63 Spišský Hrušov
20/11/2012 10/10/2012 Plyn 10/12 754,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
20/11/2012 09/10/2012 Internet-ŠJ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
20/11/2012 09/10/2012 Internet-OcÚ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
20/11/2012 09/10/2012 Telefón-MŠ 24,77 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 05/10/2012 Pracovné odevy-MŠ 58,15 € Pracovné odevy-Mária Repaská 30666171 Odborárov 570/51,052 01 Spišská Nová Ves
20/11/2012 04/10/2012 Telefón-SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
20/11/2012 04/10/2012 Telefón-OcÚ 33,41 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
19/11/2012 04/10/2012 Strava 9/12 282,74 Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
19/11/2012 04/10/2012 Strava - príspevok zo SF 9/12 64,50 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
19/11/2012 03/10/2017 Strava-dôchodcovia 9/12 37,19 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov

Stránky

Web vytvoril progrup