Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
03/06/2013 22/04/2013 za programy za r. 2013 643,20 € REMEK, s.r.o 36535605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra
03/06/2013 22/04/2013 za telefón - mobil - oú 36,80 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 18/04/2013 TDO 3/13 1 550,71 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 17/04/2013 za vlajky 23,50 € LIM PO, s.r.o. 36498980 Jesenná 1 ,080 05 Prešov
03/06/2013 16/04/2013 za kancelárske papiere - oú 176,44 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 16/04/2013 čistiace prostriedky - MŠ 200,68 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 16/04/2013 čistiace prostriedky 210,06 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 16/04/2013 doprava - DS 21,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
03/06/2013 16/04/2013 za vyhotovenie skúš. prevádzky 398,40 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
03/06/2013 15/04/2013 odmena umelcom 33,50 € SLOVGRAM 329606 Jakubovo nám. 14,813 48 Bratislava
03/06/2013 12/04/2013 čistiace prostriedky 84,26 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
03/06/2013 09/04/2013 telefón 31,45 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 09/04/2013 telefón - MŠ 28,64 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 09/04/2013 strava - dôchodcovia 22,91 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
03/06/2013 09/04/2013 strava 3/13 248,71 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
03/06/2013 09/04/2013 strava SF 3/13 57,00 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
03/06/2013 09/04/2013 opravná fa za plyn 629,57 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
03/06/2013 09/04/2013 opravná fa z fa č. 7412938659 (preplatok) 654,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
03/06/2013 08/04/2013 prevádzkovanie I.Q.13/ČOV 298,80 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
03/06/2013 05/04/2013 telefón - oú 44,35 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 05/04/2013 internet 3/13 MŠ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
03/06/2013 05/04/2013 internet 3/13 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
03/06/2013 04/04/2013 telefón - stav. úrad 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
03/06/2013 03/04/2013 za odber vody 1 468,21 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
03/06/2013 03/04/2013 za odber plynu 903,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
03/06/2013 03/04/2013 za taniere do KD 637,84 € Eurogastrop Bardejovská 15,080 01 Prešov
31/05/2013 02/10/2013 Plyn-MŠ 600,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
14/05/2013 13/12/2013 príspevok na obedy dôcodcom 32,54 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 27/03/2013 Za uhlie-MŠ 612,05 € Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
28/03/2013 26/03/2013 Za elektropráce - DS 254,84 € Elektro - Matúš Švač 43676359 č.290,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 25/03/2013 Za služby STP - program Matrika 25,09 € IVES 162957 Čsl. armády 20,041 18 Kočixe
28/03/2013 25/03/2013 Za prepravu osôb - veľkonočné stretnutie v Redute 36,00 € Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 25/03/2013 Za opravu reproduktora - DS 48,00 € Ján Mackovjak - Televízna služba 11952601 Rászusova 64,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 21/03/2013 Za telefón - mobil OcÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/03/2013 21/03/2013 Telefón 52,00 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/03/2013 12/03/2013 Za jedálne kupóny 343,26 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
28/03/2013 12/03/2013 Za zber a uloženie TKO 1 076,58 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 11/03/2013 Geometrický plán na určenie vlastnícky práv k pozemkom par.č.601 a 826 200,00 € Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 11/03/2013 Za náklady spojené s prípravou stravy za 2/2013 191,12 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 11/03/2013 Príspevok zo SF za odobraté obedy za 2/2013 43,50 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 11/03/2013 za obedy dôchodcov za 2/2013 16,60 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 08/03/2013 Telefón-MŠ 24,32 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/03/2013 08/03/2013 Za telefón 35,02 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/03/2013 08/03/2013 Za uhlie-MŠ 491,81 € Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
28/03/2013 06/03/2013 Za internet-OcÚ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
28/03/2013 06/03/2013 Za internet-ŠJ 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
28/03/2013 06/03/2013 Za materiál - KD/javisko 46,46 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 05/03/2013 Telefón-SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
28/03/2013 05/03/2013 Za opakované dodávky plynu 1 650,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
28/03/2013 04/03/2013 Telefón-OcÚ 33,49 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava

Stránky

Web vytvoril progrup