Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
07/02/2013 21/01/2013 Ovocie ŠOP - ŠJ 20,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 21/01/2013 Ovocie - ŠJ 8,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 18/01/2013 Mäso - ŠJ 168,60 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 18/01/2013 Ovocie - ŠJ 7,20 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 18/01/2013 Ovocie ŠOP - ŠJ 21,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 18/01/2013 Uhlie - MŠ 407,10 € Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
07/02/2013 18/01/2013 Za daňové tlačivá 137,52 € CART PRINT, s. r. o Štúrova 57/B,94901 Nitra
07/02/2013 18/01/2013 Za práce v KD 280,50 € Ľudovít Rimbala 17300860 SNP 10,053 21 Markušovce
07/02/2013 17/01/2013 Za elektrickú energiu (1.1.-31.12.2012) 463,75 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
07/02/2013 17/01/2013 Preplatok elektrickej energie ČOV 324,97 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
07/02/2013 14/01/2013 Za uloženie odpadu 37,36 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 14/01/2013 Materiál KD 161,48 € ASCONA B. Němcovej 420/12,05201 Spišská Nová Ves
07/02/2013 14/01/2013 Za opravu traktora 240,40 € Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
07/02/2013 14/01/2013 Oprava auta Dacia Logan 55,40 € Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
07/02/2013 10/01/2013 Za prevádzkovanie ČOV 298,80 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
07/02/2013 10/01/2013 Za TDO 12/2012 1 091,56 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 07/01/2013 Telefón - stavebný úrad 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 07/01/2013 Telefón - OÚ 32,09 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 07/01/2013 Telefón 19,44 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 07/01/2013 Telefón - MŠ 26,62 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 03/01/2013 Internet - MŠ 12/2012 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
07/02/2013 03/01/2013 Internet - OÚ 12/2012 16,27 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
07/02/2013 03/01/2013 Obecné noviny r. 2013 52,00 € INPROST s. r. o 31363091 Smrečianska 29,81105 Bratislava
07/02/2013 31/12/2012 Kancelársky stôl 210,00 € Ján Sedlák 33849731 Spišský Hrušov 349,05363 Spišský Hrušov
07/02/2013 28/12/2012 Materiál pre OÚ - WC 12,67 € M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 28/12/2012 Telefón mobil 43,76 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 28/12/2012 Telefón mobil OÚ 20,16 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
07/02/2013 21/12/2012 Hnedé uhlie pre MŠ 427,14 € ESENEX, s.r.o. 31653821 Duklianska,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 21/12/2012 odber vody 1 158,66 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
07/02/2013 21/12/2012 Vyúčtovanie plynu - preplatok 1 642,18 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
07/02/2013 10/12/2012 Mliečne výrobky - ŠJ 72,59 € Tatranská mliekareň, a.s. 31654363 Nad traťou 26,060 01 Kežmarok
07/02/2013 10/12/2012 Mlieko ŠOP - ŠJ 3,84 € Tatranská mliekareň, a.s. 31654363 Nad traťou 26,060 01 Kežmarok
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie - ŠJ 8,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 ŠOP 12/2012 - ŠJ 16,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 Zelenina, ovocie - ŠJ 107,00 € LUNYS, s.r.o. 36472549 Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
07/02/2013 10/12/2012 Mäso - ŠJ 86,05 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie - ŠJ 8,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 ŠOP - ŠJ 20,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie, zelenina - ŠJ 53,46 € LUNYS, s.r.o. 36472549 Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie, zelenina - ŠJ 109,67 € LUNYS, s.r.o. 36472549 Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
07/02/2013 10/12/2012 Mrazené výrobky - ŠJ 83,24 € Marek Vartovník 37177532 Tr.1.mája 59/27,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 10/12/2012 Mäso - ŠJ 86,05 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie - ŠJ 8,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 ŠOP - ŠJ 20,00 € HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie, zelenina - ŠJ 53,46 € LUNYS, s.r.o. 36472549 Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
07/02/2013 10/12/2012 Ovocie, zelenina - ŠJ 109,67 € LUNYS, s.r.o. 36472549 Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
07/02/2013 10/12/2012 Mrazené výrobky - ŠJ 83,24 € Marek Vartovník 37177532 Tr.1.mája 59/27,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 10/12/2012 Mäso - ŠJ 91,02 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
07/02/2013 10/12/2012 Potraviny ŠJ 632,25 € CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom
07/02/2013 10/12/2012 Potraviny ŠJ 475,77 € CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom

Stránky

Web vytvoril progrup