Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
06/04/2020 27/03/2020 archivačné sponky Obj.č.22/2020 Int.č.103/20 60,00 € Sponka SK, s.r.o. 36613983 Štefánikova 817, 020 01 Púchov
06/04/2020 27/03/2020 knihy Čarovný Spiš Int.č.101/20 495,00 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.100/20 21,66 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
06/04/2020 27/03/2020 prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.99/20 45,44 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
06/04/2020 27/03/2020 rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.98/20 98,88 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
06/04/2020 25/03/2020 tabuľa,farbičky/MŠ Int.č.97/20 390,97 € Zábavné učení, s.r.o. 29261651 Mariánske námestie 14, 688 01 Uherský Brod
06/04/2020 25/03/2020 antivírus Int.č.96/20 79,99 € Eset, spol. s.r.o. 31333532 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
06/04/2020 25/03/2020 vývoz kalu z ČOV Int.č.95/20 321,26 € JOGA, spol.s.r.o. 31708251 Lesná 5, 05361 Olcnava
06/04/2020 27/03/2020 vybavenie det.ihriska MŠ/hojdačky Obj.č.95/2019 Int.č.101/2020 10080,84 € ENERCOM s.r.o. 44658591 Novozámocká 102, 949 05 Nitra
20/03/2020 18/03/2020 telefón st. Int.č.94/20 46,70 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 18/03/2020 telefón-mobil OcÚ Int.č.93/20 29,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 16/03/2020 zásahová obuv 6ks Int.č.92/20 840,00 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
20/03/2020 16/03/2020 zásahový odev 5ks/DHZ Int.č.91/20 1230,00 € PS12 Group, s.r.o. 50760521 Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
20/03/2020 13/03/2020 metodická príručka/MŠ Obj.č.7/2020 Int.č.90/20 19,00 € Eva Gašparovičová - Inšpirácia 50030060 Stará Kremnička 26, 965 01 Žiar nad Hronom
20/03/2020 11/03/2020 mixážny pult Obj.č.10/2020 Int.č.89/20 815,99 € JV musika - Michaela Valkoššáková 47819804 Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
20/03/2020 11/03/2020 el.energia OKŠ,MŠ 2/20 Int.č.88/20 438,38 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el.energia 2/20 ČOV Int.č.87/20 767,84 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el. energia OcÚ 2/20 Int.č.86/20 114,65 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el.energia VO 2/20 Int.č.85/20 257,20 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 hadica zásahová 5ks/DHZ Int.č.84/20 166,20 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
20/03/2020 09/03/2020 prísp. zo SF na stravu zamestnancom 2/20 Int.č.83/20 126,00 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
20/03/2020 09/03/2020 náklady na stravu zamestnancom 2/20 Int.č.82/20 415,80 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
20/03/2020 09/03/2020 príspevok na stravu dôchodcom 2/20 Int.č.81/20 138,00 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
20/03/2020 09/03/2020 hasičský ubo./DHZ Int.č.80/20 409,00 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
20/03/2020 09/03/2020 telefón MŠ 2/20 Int.č.79/20 26,99 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 09/03/2020 plyn-OcÚ,KD,ZS 3/20 Int.č.78/20 949,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 09/03/2020 telefón OcÚ 2/20 Int.č.77/20 19,99 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 09/03/2020 telefón SSÚ+ČOV Int.č.76/20 32,92 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 06/03/2020 za biologický odpad ŠJ 2/20 Int.č.75/20 18,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
20/03/2020 06/03/2020 preprava autobusom/plavecký MŠ Obj.č.18/2020 Int.č.74/20 180,00 € TOMBUS - Tomáš Dolný 46720359 Sládkovičova, 053 61 Spišské Vlachy
20/03/2020 06/03/2020 internet OcÚ 2/20 Int.č.73/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
20/03/2020 06/03/2020 internet MŠ 3/20 Int.č.72/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
20/03/2020 06/03/2020 revízia ČOV Int.č.71/20 519,36 € Štefan Kapitančík 33851905 Nálepkova 13, 053 11 Smižany
20/03/2020 05/03/2020 GDPR 2/20 Int.č.70/20 38,50 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
20/03/2020 04/03/2020 prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.69/20 98,00 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
20/03/2020 04/03/2020 účtovné súvzťažnosti Int.č.68/20 33,00 € RVC Štrba 31954502 Scherfelova 6, 058 01 Poprad
20/03/2020 03/03/2020 plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.67/20 679,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
20/03/2020 03/03/2020 plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.66/20 138,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
20/03/2020 02/03/2020 nájom st.pozemkov Lenkava Int.č.65/20 249,83 € Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdkova 36, 817 15 Bratislava
20/03/2020 02/03/2020 TKO 2/20 Int.č.64/20 1306,03 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
20/03/2020 02/03/2020 služby technika BOZP 1.Q Int.č.63/20 75,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliiašovce, 05311 Smižany
20/03/2020 02/03/2020 tlač poštovných poukážok/OcÚ Obj.č.12/2020 Int.č.62/20 25,07 € Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
20/03/2020 28/02/2020 prístup do CRE 6,60 € Slovenská komora exekútorov Int.č.61/20 35659718 ul.Šustekova č.49, 851 04 Bratislava
20/03/2020 27/02/2020 prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.60/20 21,66 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
20/03/2020 27/02/2020 prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.59/20 44,27 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
20/03/2020 27/02/2020 odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.58/20 2270,29 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
20/03/2020 25/02/2020 revízia komínov Int.č.57/20 100,00 € Kominárstvo Poprad, s.r.o. 47436531 Šrobárová 2610/4, 058 01 Poprad
20/03/2020 21/02/2020 mäso-zabíjačka Int.č.56/20 759,63 € PD Čingov Smižany 204251 Tatranská 126, 053 11 Smižany
20/03/2020 20/02/2020 vlajka SR, smútočná zástava Obj.č.15/2020 Int.č.55/20 32,57 € Obchod-SVK, s.r.o. 47175397 Chotčanská 114/40, 091 01 Stropkov
20/03/2020 20/02/2020 servis striekačky-DHZ Int.č.54/20 345,33 € SERVIS PPS 12 Ľudmila Bartková 71792457 756 41 Zašová 569

Stránky

Web vytvoril progrup