Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
31/05/2020 07/05/2020 telefón MŠ Int.č.152/20 22,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/05/2020 06/05/2020 plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.151/20 138,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
31/05/2020 06/05/2020 plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.150/20 679,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
31/05/2020 06/05/2020 dezinfekcia Obj.čj.29/2020 Int.č.149/20 54,20 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
30/04/2020 30/04/2020 TKO 4/20 Int.č.148/20 1567,63 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2020 29/04/2020 polohopisné a výšk.zameranie Obj.č.25/2020 Int.č.147/20 560,00 € Ing. Pavol Kostelník 41686187 J.Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2020 27/04/2020 odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.146/20 2540,36 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30/04/2020 27/04/2020 montáž vodomerov Obj.č.26/2020 Int.č.145/20 388,01 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
30/04/2020 27/04/2020 toner Obj.č.28/20 Int.č. 144/20 50,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63 Spišský Hrušov
30/04/2020 23/04/2020 kancelárske potreby OcÚ Obj.č.27/2020 Int.č. 143/20 148,24 € MIVA MARKET, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
30/04/2020 23/04/2020 prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č. 142/20 45,44 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
30/04/2020 23/04/2020 prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.141/20 21,66 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
30/04/2020 20/04/2020 dezinfekčné prostriedky Obj.č.19/2020 Int.č.140/20 184,46 € Hegleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
30/04/2020 20/04/2020 tabuľa Lienka-MŠ Int.č. 139/20 48,00 € PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
30/04/2020 17/04/2020 el. energia VO Int.č. 138/20 245,76 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/04/2020 17/04/2020 el. energia OcÚ 3/20 Int.č.137/20 108,30 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/04/2020 17/04/2020 el.energia OKŠ,MŠ 3/20 Int.č.136/20 279,25 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/04/2020 17/04/2020 el.energia 3/20 ČOV Int.č. 135/20 810,16 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/04/2020 17/04/2020 za programy Int.č.134/20 918,00 € REMEK, s.r.o. 36535605 Nálepkova 2, 949 01 Nitra
30/04/2020 17/04/2020 telefón mobil st. Int.č.133/20 42,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/04/2020 17/04/2020 telefón OcÚ Zmluva č.1139101506 Int.č.132/20 29,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/04/2020 14/04/2020 rukavice-DHZ Int.č.131/20 336,30 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
30/04/2020 14/04/2020 trovy exekúcie/Mizenčík Int.č.130/20 42,00 € JUDr. Stacho Chladný 42009766 Stráž 223, 960 01 Zvolen
30/04/2020 14/04/2020 dezinfekčné prostriedky Int.č.129/20 293,50 € Lekáreň ATRIUM 36607487 Spišský Hrušov č.432, 053 63 Spišský Hrušov
30/04/2020 14/04/2020 tabuľa srdce dibond Int.č.128/20 48,00 € PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
24/04/2020 15/04/2020 montáž vodomeru 388,01 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
14/04/2020 14/04/2020 prúdnica-DHZ Obj.č.-prúdnica Int.č.127/20 243,40 € PS12 Group, s.r.o. 50760521 Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
14/04/2020 09/04/2020 uloženie odpadu z cintorína 67,74 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
14/04/2020 08/04/2020 bezpečnost.SIM 10,76 € Jablotron 31645976 Sasinková 14, 010 01 Žilina
14/04/2020 08/04/2020 TKO 3/20 Int.č.124/20 1465,30 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
14/04/2020 08/04/2020 plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.123/20 679,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14/04/2020 08/04/2020 plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.122/20 138,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14/04/2020 08/04/2020 benzínový nosič-DHZ Obj.č.24/2020 Int.č.121/20 199,00€ IBO, s.r.o. 36340073 Bratislavská 50, 911 05 Trenčín
14/04/2020 08/04/2020 prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.120/20 98,00 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
14/04/2020 08/04/2020 plyn-OcÚ,KD,ZS 4/20 Int.č.119/20 949,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. 442910809 Mlynská 31, 042 91 Košice
14/04/2020 08/04/2020 GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.118/20 38,50 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
14/04/2020 08/04/2020 internet OcÚ 3/20 Int.č.117/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
14/04/2020 08/04/2020 internet ŠJ 4/20 Int.č.116/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
14/04/2020 08/04/2020 telefón MŠ 3/20 Int.č.115/20 22,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 06/04/2020 prevádzkovanie kanaliz. a ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.114/20 298,90 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
14/04/2020 31/03/2020 telefón OcÚ 3/20 Int.č.113/20 19,99 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 06/04/2020 telefón 3/20 SSÚ,ČOV Int.č.112/20 32,92 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 03/04/2020 príspevok zo SF na stravu zamest.3/20 Int.č.111/20 42,50 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 príspevok na stravu dôchodcom 3/20 Int.č.110/20 41,00 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 strava zamestnanci 3/20 Int.č.109/20 140,25 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 za verejný rozhlas zmluva č.1611818 Int.č.108/20 38,40 € SLOVGRAM 17310598 JAKUBOVO NÁMESTIE 14 813 48 BRATISLAVA
14/04/2020 01/04/2020 odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.107/20 1605,19 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
06/04/2020 30/03/2020 aerovideo-letecké filmy Obj.č.21/2020 Int.č.106/20 151,20 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 knihy Čarovný Spiš Obj.č.82/2019 Int.č.105/20 181,50 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 mikrofón PRO45 Obj.č.10/2020 Int.č.104/20 223,99 € JV musika - Michaela Valkoššáková 47819804 Lesná 5, 05361 Olcnava

Stránky

Web vytvoril progrup