Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/06/2020 15/06/2020 OKS-vyúčt.fa plyn 1-5, Int.č.202/20 468,42€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/06/2020 15/06/2020 MS-vyúčt.fa plyn 1-5, Int.č.201/20 30,48€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/06/2020 12/06/2020 MS+OKS-elektr. 5/20, Int.č.200/20 106,88€ Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2020 12/06/2020 VO-elektrina 5/20, Int.č.199/20 132,29€ Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2020 12/06/2020 ČOV-elektrina 5/20, Int.č.198/20 614,45€ Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2020 12/06/2020 OU-elektrina 5/20, Int.č.197/20 81,91€ Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2020 10/06/2020 Za soc. posudok, Int.č.196/20 150,00€ PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
30/06/2020 10/06/2020 MS-predšk. výchova,Int.č.195/20 3,60€ Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 97 599 Banská Bystrica
30/06/2020 10/06/2020 MS-telefon5/20, Int.č.194/20 22,00€ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/06/2020 10/06/2020 BOZP-II.Q.2020, Int.č.193/20 75,00€ Ľubomír Kaňuch 34572970 053 11 Smižany
30/06/2020 08/06/2020 Rury, koleno, Int.č.191/20 156,58€ M-PLAST - Mužík Ľubomír 33053278 Trieda 1. mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2020 08/06/2020 KO za 5/20, Int.č.191/20 2 421,96€ Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2020 05/06/2020 OÚ-telefon, Int.č.190/20 20,26€ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/06/2020 05/06/2020 telefon Su+Vašák, Int.č. 189/20 32,92€ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/06/2020 05/06/2020 Plyn 6/20 OU, KD, ZS, Int.č. 188/20 794,20€ innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2020 03/06/2020 SJ-internet 6/20, Int. č. 187/20 11,99€ Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/06/2020 03/06/2020 internet 5/20 OcÚ Int.č.186/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/06/2020 03/06/2020 rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.185/20 98,88 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
30/06/2020 03/06/2020 prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.184/20 98,00 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
30/06/2020 03/06/2020 GDPR 5/20 Zmluva č.23.4.2018 nt.č.183/20 38,50 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
30/06/2020 03/06/2020 poloh.a výšk. zameranie ZŠ Obj.č.34/2020 Int.č.182/20 220,00 € Ing. Pavol Kostelník 41686187 J.Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2020 01/06/2020 tonery do kopírky Obj.č.34/2020 Int.č.181/20 50,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63 Spišský Hrušov
31/05/2020 29/05/2020 preplatok za služby-SSÚ Int.č.180/20 -112,02 € Mesto Sp. Nová Ves 329614 Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves
31/05/2020 29/05/2020 odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.179/20 2 834,54 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
31/05/2020 29/05/2020 prilby/DHZ Int.č.178/20 1672,00 € FEUER shop, Ing. Andás Bodó 52159647 Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo
31/05/2020 29/05/2020 prac.komplet/DHZ Int.č.177/20 156,00 € PS12 Group, s.r.o. 50760521 Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
31/05/2020 22/05/2020 bezkontaktné teplomery Obj.č.33/2020 Int.č.176/20 256,00 € Atrium SNV, s.r.o. 36607487 J.Wolkera 2412/28, 05201 Spišská Nová Ves
31/05/2020 22/05/2020 prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.175/20 45,44 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
31/05/2020 22/05/2020 prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.174/20 21,66 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
31/05/2020 21/05/2020 dezinfekcia/6ks Obj.č.19/2020 Int.č.173/20 99,36 € Hegleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
31/05/2020 18/05/2020 telefón/st. Int.č.172/20 42,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/05/2020 18/05/2020 telefón OcÚ/mobil Int.č.171/20 29,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/05/2020 15/05/2020 montáž vodomera Obj.č.30/2020 Int.č.170/20 201,32 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
31/05/2020 14/05/2020 el. energia OcÚ 4/20 Int.č.169/20 100,69 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 14/05/2020 el.energia OKŠ,MŠ 4/20 Int.č.168/20 11953 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 14/05/2020 el. energia VO 4/20 Int.č.167/20 188,95 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 14/05/2020 el.energia 4/20 ČOV Int.č.166/20 715,03 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 29/06/2020 za veľkoobjemový odpad Int.č.165/20 887,04 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31/05/2020 14/05/2020 stravné lístky 260ks Obj.č.31/2020 Int.č.164/20 1078,34 € UP SLOVENSKO, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31/05/2020 12/05/2020 plyn-OcÚ,KD,ZS 5/20 Int.č.163/20 949,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 12/05/2020 el.energia-budovy Int.č.162/20 867,00 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 11/05/2020 el.energia prečerpávačka 3-5 Int.č.161/20 75,00 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/05/2020 07/05/2020 telefón 3/20 SSÚ,ČOV Int.č.160/20 32,92 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/05/2020 07/05/2020 telefón-OcÚ Int.č.159/20 20,24 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/05/2020 07/05/2020 prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.158/20 98,00 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
31/05/2020 07/05/2020 GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.157/20 38,50 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
31/05/2020 07/05/2020 internet/OcÚ Int.č.156/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/05/2020 07/05/2020 internet/MŠ Int.č.155/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/05/2020 07/05/2020 čistič kanálov - DHZ Int.č.154/20 92,70 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
31/05/2020 07/05/2020 stoličky 20ks Int.č.153/20 730,00 € Miroslav Blaško 45853614 Štúrovo nábr.2413/11, 052 01 Spišská Nová Ves

Stránky

Web vytvoril progrup