Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF - 59 MIVA MARKET, Smižany Za čistiace prostreidky - MŠ 01/03/2011 87,42 EUR PDF icon IMG_0016.pdf
DF - 60 SPP, Bratislava Za dodávku plynu 02/03/2011 1653,00 EUR PDF icon IMG_0017.pdf
DF - 61 MIVA MARKET, Smižany Za čistiace prostriedky - ŠJ 02/03/2011 115,85 EUR PDF icon IMG.pdf
DF - 62 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Za obedy - zamestnanci 02/03/2011 99,93 EUR PDF icon IMG_0001.pdf
DF - 63 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Prísp. zo SF - obedy zemestnanci 02/03/2011 14,28 EUR PDF icon IMG_0002.pdf
DF - 64 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Za obedy - dôchodcovia 02/03/2011 8,30 EUR
DF - 65 Ľubomír Kaňuch, Iliašovce Za sluby technika PO a BOZP 03/03/2011 66,00 EUR PDF icon IMG_0004.pdf
DF - 66 VEOLIA, a.s., Poprad Za rozbor vody - ČOV 03/03/2011 115,44 EUR PDF icon IMG_0005.pdf
DF - 67 CMC CHRASŤ v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar - OcÚ 07/03/2011 50,84 EUR PDF icon IMG_0007.pdf
DF - 68 T-COM Za telefón - OcÚ 07/03/2011 45,43 EUR PDF icon IMG_0008.pdf
DF - 69 T-COM Za telefón - SÚ 07/03/2011 15,07 EUR PDF icon IMG_0009.pdf
DF - 70 T-COM Za telefón 09/03/2011 18,07 EUR PDF icon IMG_0010.pdf
DF - 71 T-COM Za telefón - MŠ 09/03/2011 27,78 EUR PDF icon IMG_0011.pdf
DF - 72 Ján Sedlák, Spišský Hrušov Za opravu dverí - KD 09/03/2011 48,00 EUR PDF icon IMG_0012.pdf
DF - 73 LEVONET, Levoča Za internet - OcÚ 10/03/2011 16,27 EUR PDF icon IMG_0013.pdf
DF - 74 SOZA, Bratislava Za používane hudobných diel 10/03/2011 14,28 EUR PDF icon IMG_0014.pdf
DF - 75 IVES, Košice Za údržbu programu 11/03/2011 25,09 EUR PDF icon IMG_0015.pdf
DF - 76 LEVONET, Levoča Za internet - MŠ 11/03/2011 16,27 EUR PDF icon IMG_0016.pdf
DF - 77 Peter Kšan, Spišský Hrušov Počítačová zostava 14/03/2011 489,47 EUR PDF icon IMG_0017.pdf
DF - 78 Brantner Nova, Spišská Nová Ves Za odvoz odpadu 15/03/2011 1009,28 EUR PDF icon IMG_0018.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup