Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF - 01 SPP Dodávka zemného plynu 01/01/2011 1014, 00 EUR Image icon DF-01.jpg, Image icon DF-01-1.jpg
DF - 02 T-COM Telekomunikačné služby 03/01/2011 92,74 EUR Image icon DF-02.jpg, Image icon DF-02-1.jpg, Image icon DF-02-2.jpg, Image icon DF-02-3.jpg
DF - 03 Ondrej Širilla - SION Vreckové kalendáriky 07/01/2011 50,00 EUR Image icon DF-03.jpg
DF - 04 T-COM Telekomunikačné služby (MŠ) 03/01/2011 24,81 EUR Image icon DF-04.jpg
DF - 05 T-COM Telekomunikačné služby 03/01/2011 23,66 EUR Image icon DF-05.jpg
DF - 06 Euro Dotácie, a.s. Návrh monitorovacej správy 31/12/2010 367,33 EUR Image icon DF-06.jpg
DF - 07 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Predplatné časopisu 12/01/2011 53,22 EUR Image icon DF-07.jpg
DF - 08 VSE Odber el. energie 06/01/2011 1756,71 EUR Image icon DF-08.jpg, Image icon DF-08-1.jpg, Image icon DF-08-2.jpg, Image icon DF-08-3.jpg, Image icon DF-08-4.jpg, Image icon DF-08-5.jpg, Image icon DF-08-6.jpg
DF - 09 Brantner Nova, s.r.o. Odvoz odpadu 04/01/2011 1359,59 EUR Image icon DF-09.jpg
DF - 10 T-Mobile Telekomunikačné služby (MŠ) 08/01/2011 20,36 EUR Image icon DF-10.jpg
DF - 11 VSE Odber el. energie 06/01/2011 1906,53 EUR Image icon DF-11.jpg, Image icon DF-11-1.jpg, Image icon DF-11-2.jpg
DF - 12 T-COM Siemens Gigaset C380 10/01/2011 19,90 EUR Image icon DF-12.jpg
DF - 13 SLOVEN s.r.o. Rašelinové brikety (MŠ) 10/01/2011 449,42 EUR Image icon DF-13.jpg
DF - 14 APS Alkon, a.s. Stavebné práce 31/12/2010 1685,43 EUR Image icon DF-14.jpg
DF - 15 Kopecký Jiří Práce na výťahu 14/01/2011 86,96 EUR Image icon DF-15.jpg
DF - 16 LEVONET, s.r.o. Internet - 12/10 (MŠ) 31/01/2011 16,27 EUR Image icon DF-16.jpg
DF - 17 LEVONET, s.r.o. Internet - 12/10 31/01/2011 16,27 EUR Image icon DF-17.jpg
DF - 18 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. Oprava a zaškolenie ČOV 14/01/2011 181,20 EUR Image icon DF-18.jpg
DF - 19 T-Mobile Telekomunikačné služby 15/01/2011 12,66 EUR Image icon DF-19.jpg
DF - 20 SOFT-GL s.r.o. Upgrade + servis program "Škol. jedáleň" (MŠ) 21/01/2011 39,32 EUR Image icon DF-20.jpg

Stránky

Web vytvoril progrup