Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF - 21 Anna PJATÁKOVÁ Oprava kuch. zariadenia (MŠ) 17/01/2011 69,80 EUR Image icon DF-21.jpg
DF - 22 PVPS a.s. Odber vody 19/01/2011 940,06 EUR Image icon DF-22.jpg
DF - 23 Ing. Beáta Lukáčová Stavebný dozor 24/01/2011 792,55 EUR Image icon DF-23.jpg
DF - 24 SPP Dodávka zemného plynu 26/01/2011 4703,91 EUR Image icon DF-24.jpg, Image icon DF-24-1.jpg, Image icon DF-24-2.jpg, Image icon DF-24-3.jpg, Image icon DF-24-4.jpg
DF - 25 SPP Vyúčtovanie zemného plynu 26/01/2011 -987,22 EUR Image icon DF-25-3.jpg
DF - 26 Tlačiareň MV SR Bratislava Za tlačivá - matrika 26/01/2011 66,02 EUR Image icon DF-26.jpg, Image icon DF-26-1.jpg
DF - 27 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. Za vypracovanie vyhodnotenia skúš. prevádzky ČOV 28/01/2011 398,40 EUR Image icon DF-27.jpg
DF - 28 OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Šaľa Monitorovacia správa č. 1: "Revitaliácia centra obce 28/01/2011 3564,00 Image icon DF-28.jpg
DF - 29 SLOVEN s.r.o. Spišská Nová Ves Za brikety rašelinové 31/01/2011 639,84 EUR Image icon DF-29.jpg
DF - 30 Adriana VOJTUŠOVÁ, Spišský Hrušov Čistenie prečerpávačky fekalom 31/01/2011 50,00 EUR Image icon DF-30.jpg
ŠJ - 1 Chovančíková Daniela Spišská Nová Vs Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 44,38 EUR
ŠJ - 2 Tatranská mliekáreň a.s, Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 10,92 EUR
ŠJ - 3 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jeáleň 31/01/2011 37,78 EUR
ŠJ - 4 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Repkový olej - pre školskú jedáleň 31/01/2011 75,48 EUR
ŠJ - 5 Chovančíková Daniela, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 310,63 EUR
ŠJ - 6 LUNYS, s.r.o. Poprad Ovocie, zelenina pre školskú jedáleň 31/01/2011 107,52 EUR
ŠJ - 7 Marek Vartovník, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 101,82 EUR
ŠJ - 8 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 9,42 EUR
ŠJ - 9 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 14,26 EUR
ŠJ - 10 Ján Spišák, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 306,21 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup