Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
ŠJ - 11 Chovančíková Daniela, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 266,26 EUR
ŠJ - 12 LUNYS, s.r.o., Poprad Tovar pre školskú jedáleň 31/01/2011 12,61 EUR
DF - 31 Ondrej Širilla - SION, Jamník Aktualizácia web stránky obce 01/02/2011 15,00 EUR Image icon DF-31.jpg
DF - 32 SPP Dodávka zemného plynu 02/02/2011 1754,00 EUR Image icon DF-32.jpg, Image icon DF-32-1.jpg, Image icon DF-32-2.jpg
DF - 33 T-Com Za telefón (OcÚ) 03/02/2011 62,18 EUR Image icon DF-33.jpg, Image icon DF-33-1.jpg, Image icon DF-33-2.jpg, Image icon DF-33-3.jpg
DF - 34 VSE Za spotrebu el. energie 03/02/2011 3589,00 EUR Image icon DF-34.jpg, Image icon DF-34-1.jpg
DF - 35 VSE Za spotrebu el. energie(ČOV,preč.) 03/02/2011 2441,00 EUR Image icon DF-35.jpg, Image icon DF-35-1.jpg
DF - 36 Peter Kšan, Spišský Hrušov Za farbu do tlačiarne (ŠJ) 09/02/2011 60,00 EUR Image icon DF-36.jpg
DF - 37 T-COM Za telefón (OcÚ) 09/02/2011 28,79 EUR Image icon DF-37.jpg
DF - 38 T-Com Za telefón 09/02/2011 24,78 EUR Image icon DF-38.jpg
DF - 39 T-Com Za telefón (MŠ) 09/02/2011 31,14 EUR Image icon DF-39.jpg, Image icon DF-39-1.jpg, Image icon DF-39-2.jpg
DF - 40 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Náklady na stravu zamestnancov - január 2011 09/02/2011 74,37 EUR Image icon DF-40.jpg
DF - 41 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Za odobraté obedy - dôchodcovia - január 2011 09/02/2011 7,64 EUR Image icon DF-42.jpg
DF - 42 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Za odobraté obedy - príspevok zo SF 09/02/2011 10,62 EUR Image icon DF-42.jpg
DF - 43 MIVA Market, Smižany Kancelárske potreby 10/02/2011 189,50 EUR PDF icon IMG.pdf
DF - 44 KOMINÁRSTVO, Soišská Nová Ves Čistenie kotla, komínov 10/02/2011 252,00 EUR
DF - 45 CMC CHRASŤ v.o.s., Chrasť nad Hornádom Tovar pre ŠJ 14/02/2011 18,42 EUR PDF icon IMG_0002.pdf
DF - 46 BRANTENR NOVA, Spišská Nová Ves Odvoz odpadu 14/02/2011 1066,71 EUR PDF icon IMG_0003.pdf
DF - 47 LEVONET, Leoča Internet - MŠ 16/02/2011 16,27 EUR PDF icon IMG_0004.pdf
DF - 48 T-MOBILE, Spišská Nová Ves Za telefón - MŠ 16/02/2011 20,36 EUR PDF icon IMG_0005.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup