Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
31/10/2019 02/10/2019 overenie váh - ŠJ Obj.č.72/2019 Int.č.330/19 42,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
31/10/2019 02/10/2019 prevádzkovanie kanaliz. a ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.329/19 298,90 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
31/10/2019 02/10/2019 plyn-OKŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.328/19 129,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
31/10/2019 02/10/2019 plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.327/19 869,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/09/2019 30/09/2019 stavebný dozor - MŠ Int.č.326/19 5 880,00 € Valentín Bagin 33058229 Okružná 9, 053 11 Smižany
30/09/2019 30/09/2019 výroba tabule-infor. a komunik. Obj.č.55/2019 Int.č.325/19 6,00 € PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
30/09/2019 30/09/2019 energetický certifikát - MŠ Obj.č.67/2019 Int.č.324/19 959,00 € DELWAY s.r.o. 47993669 Slavkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok
30/09/2019 30/09/2019 stavebné práce - MŠ Zmluva č.02/2019 Int.č.323/19 131 584,45 € MIGI, spol.s.r.o. 36187232 053 21 Matejovce nad Hornádom
30/09/2019 30/09/2019 čistiace a kanc.potreby - ŠJ Obj.č.80/2019 Int.č.322/19 550,01 € MIVA MARKET, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
30/09/2019 30/09/2019 rozbor pitnej vody - MŠ Obj.č.69/2019 Int.č.321/19 107,22 € EL spol.s.r.o. 31652859 Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
30/09/2019 27/09/2019 knihy do knižnice Int.č.320/19 93,00 € Víťeslav Fischer život a zdravie 33950342 082 52 Kokošovce 65
30/09/2019 26/09/2019 sociálne posudky Int.č.319/19 270,00 € PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
30/09/2019 26/09/2019 Toner pre kopírku XEROX Obj.č.81/2019 Int.č.318/19 85,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63 Spišský Hrušov
30/09/2019 26/09/2019 hygienické dávkovače - MŠ, ŠJ Obj.č.76/2019 Int.č.317/19 455,74 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35870790 Dialničná cesta 27, 90301 Senec
30/09/2019 23/09/2019 kanc.potreby a čistiace 241,58 € MIVA MARKET, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
30/09/2019 24/09/2019 zverejnenie dodatkov MS na UVO 120,00 € MARBU VO-poradenstvo s.r.o. Obj.č.78/2019 Int.č.315/19 48259900 Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice
30/09/2019 18/09/2019 pečiatka dátumovka - SÚ Int.č.314/19 14,10 € FaxCOPY a.s. 35729040 Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves
30/09/2019 18/09/2019 pečiatka - SÚ Int.č.313/19 84,90 € FaxCOPY a.s. 35729040 Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves
30/09/2019 17/09/2019 Zákon o majetku obcí Int.č.312/19 Obj.č.77/2019 63,80 € SOTAC, s.r.o. 36189855 Južná trieda, 040 01 Košice
30/09/2019 17/09/2019 Telefón mobil st. Int.č.311/19 43,96 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/09/2019 17/09/2019 Telefón OcÚ Int.č.310/19 22,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/09/2019 16/09/2019 servisné práce/SSÚ Int.č.309/19 176,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63
30/09/2019 12/09/2019 el.energia 8/19-MŠ,OKŠ Int.č.307/19 153,95 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/09/2019 12/09/2019 el.energia 8/19-VO Int.č.306/19 213,71 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/09/2019 12/09/2019 el.energia 8/19-OcÚ Int.č.305/19 98,83 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/09/2019 12/09/2019 el.energia 8/19-ČOV Int.č.304/19 703,48 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/09/2019 12/09/2019 servis tlačiarne XEROX Int.č.303/19 Obj.č.64/2019 47,76 € SVOISOFT-Maršalek 33061424 Zimné 188, 053 23 Rudňany
30/09/2019 12/09/2019 kalibrácia váh -ŠJ Int.č.302/19 Obj.č.71/2019 99,00 € Ing. František Mlynarčík 17296978 Štúrovo nábrežie 2365/13, 052 05 Spišská Nová Ves
30/09/2019 11/09/2019 Telefón MŠ Int.č.301/19 14,58 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/09/2019 09/09/2019 plyn 9/19 - OcÚ,KD,ZS Int.č.300/19 725,00 € Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/09/2019 09/09/2019 zmluvná pokuta - SSÚ Int.č.299/19 81,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/09/2019 09/09/2019 Telefón OcÚ Int.č.298/19 Zmluva č.1139101506 40,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/09/2019 06/09/2019 TDO 8/19 Int.č.297/19 1379,24 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
30/09/2019 06/09/2019 internet 9/19 - MŠ Int.č.296/19 10,43 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/09/2019 06/09/2019 stravné kupóny Int.č.295/19 Obj.č.70/2019 1243,14 € Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
30/09/2019 04/09/2019 prevádzkovanie verejného vodovodu/august Int.č.294/19 Zmluva č.016v/2013 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23
30/09/2019 04/09/2019 GDPR 8/19 Int.č.293/19 Zmluva č.23.4.2018 35,00 € GDPR Slovakia s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
30/09/2019 04/09/2019 internet 8/19 - OcÚ Int.č.292/19 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/09/2019 03/09/2019 plyn 9/19 - MŠ Int.č.291/19 869,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/09/2019 03/09/2019 plyn 9/19 - Int.č.288/19 129,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/09/2019 03/09/2019 služby technika PO a BOZP 3.Q Int.č.289/19 75,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22, 053 11 Smižany
30/09/2019 02/09/2019 oprava hasičskej striekačky Int.č.288/19 1963,50 € Ludmila Bartková 71792457 756 51 Zašova
30/09/2019 02/09/2019 ozdobné obaly-matrika Int.č.287/19 Obj.č.53/2019 102,00 € LI-NOX, s.r.o. 36007145 Sedliacka 44, 979 01 Rimavská Sobota
30/09/2019 02/09/2019 adica,kľúč-DHZ Int.č.286/19 322,52 € FIRE systém, s.r.o. 41827449 Nižná Korňa 501, 023 21
30/09/2019 02/09/2019 kľúč-DHZ Int.č.285/19 14,50 € FIRE systém, s.r.o. 41827449 Nižná Korňa 501, 023 21
23/09/2019 16/09/2019 tlačivá pre knižnicu Int.č.308/19 Obj.č.75/2019 87,08 € CONNECT SK 17644429 Jas 937/6, 924 01 Galanta
02/09/2019 28/08/2019 ober vody Int.č.284/19 Zmluva č.780/809/07C 1 460,90 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500568 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
02/09/2019 27/08/2019 tonery-OcÚ Int.č.283/19 Obj.č.63/2019 37,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č. 301
02/09/2019 26/08/2019 revízia plyn.kotolne Int.č.282/19 373,58 € Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
02/09/2019 22/08/2019 varný kotol-ŠJ Int.č.281/19 Obj.č.54/2019 4 177,20 € ROAX s.r.o. 44526075 Jasná 276, 941 23 Andovce

Stránky

Web vytvoril progrup