Spišská Kapitula

Spišská Kapitula je niekdajšia samostatná obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline, od roku 1948 súčasť Spišského Podhradia. Doložená je už v roku 1235, od 12. storočia bola sídlom spišského prepošta, od roku 1776 spišského biskupstva. Bola jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála Svätého Martina z 1245 – 1273.

V 13. storočí tu bola situovaná tzv. kapitulská škola, od polovice 17. storočia gymnázium.

V rokoch 1819 – 1950 tu existoval prvý slovenský i uhorský ústav pre výchovu učiteľov základných škôl.

V rokoch 1815 – 1849 tu bolo bohoslovecké učilište.

Web vytvoril progrup