Šikľavá skala

Neďaleko pravého brehu Hornádu medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom sa nachádza rozsiahly vápencovo-zlepencový skalný útvar odkrytý erozívnou činnosťou rieky, tzv. Šikľavá skala. Dlhý previs s vodopádom obklopený skalnými bralami, krátkymi prielomovými dolinami a drobnými jaskyňami je ideálne navštíviť v zime, kedy zamrznutá stekajúca voda vytvára skutočne strhujúcu scenériu. Prekrásne ľadové steny, stĺpy a cencúle ohromných rozmerov nenechajú napriek studenému podnebiu chladným ani jedného návštevníka. Kto sa vyberie na návštevu lokality mimo zimy, mal by si vziať pevnú nepremokavú obuv, v okolí útvaru sa totiž nachádzajú zamokrené plochy a burina. Šikľavá skala je prístupná po lúčnej ceste spájajúcej Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom. Na ceste nad útvarom sa nachádza informačná tabuľa.

Web vytvoril progrup