Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, pôvodne gotický z konca 13. storočia, prestavaný v 17. a 18. storočí, renovovaný r. 1900 a čiastočne v roku 1951.

"Je jednoloďový s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou, bočnou kaplnkou sv. Žofie a predstavanou vežou, ktorej združené trojfoliové okná poukazujú na pokročilejšiu gotiku. Prebystérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Loď mala pôvodne drevený strop a v 17. storočí bola zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Po celej dĺžke je pristavená kaplnka sv. Žofie z 18 str., zaklenutá korýtkovou klenbou, v sakrastii pruská klenba. Interiérová maľba je od majstra Jozefa Hanulu

z roku 1896. Hlavný oltár je ranobarokový, etánažny z konca 17. stor., v stĺpikovej architektúre rozostavané sochy svätcov po bokoch hlavného obrazu sv. Kataríny Alexandrijskej od majstra J. Hanulu.

Sú to sochy sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava kráľa. V bočnej kaplnke je obraz sv. Žofie, tiež dielo majstra J. Hanulu. Voľné obrazy v kostole sú: Sedembolestná Panna Mária - barok z 18. storočia, Narodenie Pána-neskoroklasicistický z polovice 19. storočia.

Web vytvoril progrup