Objednávky

Dátum zverejnenia Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
04/04/2013 27/03/2013 OBJ./mail. kanalizačný rošt-mriežky 298,01 € Elena Franková Starosta A.G.E.S. s.r.o 36179337 Jarná 25,05361 Olcnava
28/03/2013 23/03/2013 6/2013-MŠ Za uhlie-MŠ 615,05 € Elena Franková Starosta Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
30/04/2013 15/03/2013 19/2013 Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV 398,40 € Elena Franková Starosta PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
15/03/2013 13/03/2013 20/2013 preprava autobusom dňa 18.3.2013 Reduta-Sp.Hrušov 36,00 € Elena Franková Starosta Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
28/03/2013 13/03/2013 21/2013 Demontáž akumulačiek, výmena ističa, montáž konvektorov v DS 260,00 € Elena Franková Starosta Elektro - Matúš Švač 43676359 č.290,053 63 Spišský Hrušov
28/03/2013 13/03/2013 22/2013 Podnos oválny, tanier hlboký,plytký, dezertný - KD 638,04 € Elena Franková Starosta Eurogastrop Bardejovská 15,080 01 Prešov
17/03/2013 10/03/2013 18/2014 Vyváženie a prezutie kolies,tyč stabilizátora 37,82 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
28/03/2013 08/03/2013 19/2013 Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV 398,40 € Elena Franková Starosta PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
15/03/2013 28/02/2013 18/2013 Omietka,penetrák,farba,štetec-materiál 47,10 € Elena Franková Starosta Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 27/02/2013 5/2013-MŠ Za uhlie-MŠ 492,00 € Elena Franková Starosta Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
28/02/2013 15/02/2013 17/2013 Poradenské služby pri vymáhaní pohľadávok 81,00 € Elena Franková Starosta Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 15/02/2013 15/2013 Revízia komínov MŠ,OcÚ, KD a ZS 0,00 € Elena Franková Starosta Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 13/02/2013 3/2013-MŠ Za pohyblivé očká, šatka na cvičenie 42,00 € Elena Franková Starosta NOMILAND, s.r.o. 36174319 Magnezitárska 11,040 13 Košice
15/02/2013 07/02/2013 31/2013 Ohŕňovanie snehu v obci 460,00 € Elena Franková Starosta ADRIANA VOJTUŠOVÁ 41686322 27,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 31/01/2013 2/2013 Likvidácia kalu z ČOV 0,00 € Elena Franková Starosta Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
28/02/2013 31/01/2013 14/2013 Odvoz kalu z ČOV na ČOV Sp.N.Ves 203,40 € Elena Franková Starosta Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných 36811866 Vajanského 789,053 61 Spišské Vlachy
06/02/2013 30/01/2013 11/2013 Odber vody na rozbor 0,00 € Elena Franková Starosta Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
06/02/2013 30/01/2013 12/2013 Oprava motorového vozidla Dacia Logan 55,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 30/01/2013 13/2013 Inštalačný materiál pre MŠ 22,50 € Elena Franková Starosta M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2013 29/01/2013 2/2013-MŠ Objednávka uhlia - Orech O. Cígeľ + preprava/MŠ 386,51 € Elena Franková Starosta Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
06/02/2013 28/01/2013 10/2013 Toner do tlačiarne 102,50 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 25/01/2013 9/2013 Prírodný kameň štrky - piesky na rok 2013 podľa potreby 0,00 € Elena Franková Starosta
06/02/2013 16/01/2013 4/2013 Objednávka daňových tlačív 130,60 € Elena Franková Starosta CART PRINT, s. r. o Štúrova 57/B,94901 Nitra
07/02/2013 16/01/2013 1/2013 Oprava veľkokuchynských zariadení - ŠJ 132,50 € Elena Franková Starosta Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení A-Pjatáková 33878579 Petržalská 1639/10,060 01 Kežmarok
31/01/2013 16/01/2013 5/2013 Vypracovanie geometrického plánu na určenie vlastnícky práv k pozemkom 200,00 € Elena Franková Starosta Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 14/01/2013 1/2013 Dlažba, špárovacia hmota, lepidlo, lišty 244,20 € Elena Franková Starosta ASCONA B. Němcovej 420/12,05201 Spišská Nová Ves
06/02/2013 14/01/2013 7/2013 Kontajner plastový 120 l 300,00 € Elena Franková Starosta FEREX, s. r. o Vodná 23,94901 Nitra
06/02/2013 14/01/2013 8/2013 Uhlie - orech, pre MŠ 453,60 € Elena Franková Starosta Palivá a stavebniny Štefaníkova 93,05304 Spišské Podhradie
06/02/2013 11/01/2013 2/2013 Oprava traktora 250,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 11/01/2013 3/2013 Oprava Dacia Logan 57,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
06/02/2013 11/01/2013 6/2013 Obloženie sokla dlažbou, sekanie, príprava pod obklad 300,00 € Elena Franková Starosta Ľudovít Rimbala 17300860 SNP 10,053 21 Markušovce
28/02/2013 08/01/2013 16/2013 Odpratávanie snehu podľa potreby 450,00 € Elena Franková Starosta Jaroslav Žifčák - Zemné práce č.139,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 08/01/2013 35/2012 Materiál pri oprave a výmene WC- Obecný úrad 13,00 € Elena Franková Starosta M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
07/02/2013 17/12/2013 4/2012 Čistiace prostriedky - ŠJ 114,17 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 14/12/2012 34/2012 Vreckový kalendár 60,00 € Elena Franková Starosta Ondrej Širilla - SION 41691318 Jamník č.28,053 22 Jamník
06/02/2013 07/12/2012 29/2012 Drevené kamenivo 4-8 0,00 € Elena Franková Starosta
30/12/2012 05/12/2012 36/12 Porealizačné zameranie skutočného stavu - Revit.centra 1 054,00 € Elena Franková Starosta 1.GEO s.r.o. 44851014 Štúrovo námesie 26,036 01 Martin
30/12/2012 05/12/2012 37/2012 Vykonanie zemných prác pre MŠ 549,00 € Elena Franková Starosta Jaroslav Žifčák - Zemné práce č.139,053 63 Spišský Hrušov
06/02/2013 30/11/2012 28/2012 Likvidácia kalu z čističky odpadových vôd 0,00 € Elena Franková Starosta Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
28/11/2012 21/11/2012 I/6/12 Mikulášsky kostým 98,90 € Elena Franková Starosta Maiteq, s.r.o. Wolkrova 4,851 01 Bratislava
06/02/2013 14/11/2012 25/2012 Tyč závitová, podložka, matica, farba biela, farba na drevo, farba Primalex 226,40 € Elena Franková Starosta Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
06/02/2013 12/11/2012 27/2012 Kontrola hasičských prístrojov MŠ, OÚ, KD, DS, OKŠ 310,00 € Elena Franková Starosta Černický Pavol 1435168 Nemešany 81,05302 Spišský Hrhov
06/02/2013 10/11/2012 26/2012 AMA PORTER 501 ND 453,19 € Elena Franková Starosta KSB čerpadlá a armatúry s. r. o 31367445 Gagarinova 7,82103 Bratislava
06/02/2013 04/11/2012 19/2012 Oprava čerpadla AMA PORTER 501 300,00 € Elena Franková Starosta MEZ Elektromotory s. r. o Slávkovská cesta,06001 Kežmarok
06/02/2013 04/11/2012 20/2012 Úprava územného plánu 0,00 € Elena Franková Starosta Architektonický atelier Ing. arch. J. Pastiran Považská 8,05201 Spišská Nová Ves
26/10/2012 18/10/2012 I/5/12 Preliezky-MŠ 565,00 € Elena Franková Starosta DREVUM Tichá 4/A,010 01 Žilina
06/02/2013 10/10/2012 24/2012 Informačná vitrína 142,80 € Elena Franková Starosta ENORM SLOVAKIA s. r. o Moyzesova 417/35,096501 Žiar nad Hronom
06/02/2013 06/10/2012 21/2012 Pílenia palivového dreva MŠ a prerezávka mladého porastu 200,00 € Elena Franková Starosta Miroslav Bendík Spišský Hrušov 103,05363 Spišský Hrušov
12/11/2012 03/10/2012 I/3/12 Preciachovaie prietokomerov na ČOV 0,00 € Elena Franková Starosta PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
06/02/2013 03/10/2012 23/2012 Oprava a ciachovanie prietokometru 1 200,00 € Elena Franková Starosta PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad

Stránky

Web vytvoril progrup