Objednávky

Dátum zverejnenia Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
16/09/2019 11/09/2019 72/2019 Metrológia-ŠJ 42,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
16/09/2019 11/09/2019 71/2019 ŠJ-kalibrovanie 99,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Ing. František Mlynarčík 17296978 Štúrovo nábr. 2365/13, 052 01 Spišská Nová Ves
16/09/2019 06/09/2019 70/2019 stravné kupóny JUDr. Adriana Tkáčová Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
16/09/2019 05/09/2019 69/2019 rozbor pitnej vody/MŠ JUDr. Adriana Tkáčová EL spol. s.r.o. 31652859 RAdlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
15/09/2019 04/09/2019 68/2019 tlačiareň/MŠ JUDr. Adriana Tkáčová Peter Kšan Spišský Hrušov 301, 053 63
02/09/2019 23/08/2019 66/2019 JUDr. Adriana Tkáčová Petit Press, a.s. 35790253 Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
02/09/2019 23/08/2019 65/2019 JUDr. Adriana Tkáčová P-Gastroslužby 42418741 059 72 Vlková
02/09/2019 27/08/2019 67/2019 Energetický certifikát/MŠ 959,00 € JUDr. Adriana Tkáčová DELWAY s.r.o. 47993669 Slavkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok
02/09/2019 21/08/2019 64/2019 údržba kopírky XEROX 47,76 € JUDr. Adriana Tkáčová SVOISOFT-Maršalek 33061424 Zimné 188, 053 23 Rudňany
02/09/2019 21/08/2019 63/2019 tonery OcÚ 37,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63
26/08/2019 16/08/2019 62/2019 stravné lístky 831,14 € JUDr. Adriana Tkáčová Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
22/08/2019 14/08/2019 61/2019 kosačka/OKŠ 3 349,90 € JUDr. Adriana Tkáčová AGRO spiš, s.r.o. 31727531 Mlynská 2, 053 11 Smižany
22/08/2019 12/08/2019 60/2019 ročná aktualizácia-program ŠJ 39,24 € JUDr. Adriana Tkáčová SOFT-GL s.r.o. 36182214 Belehradská 1, 040 13 Košice
16/08/2019 08/08/2019 59/2019 plán obnovy voda,kanál. 440,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 053 23 Rudňany
16/08/2019 06/08/2019 58/2019 kancelárske potreby 300,00 € JUDr. Adriana Tkáčová MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
16/08/2019 06/08/2019 57/2019 čistiace prostriedky 300,00 € JUDr. Adriana Tkáčová MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
16/08/2019 06/08/2019 56/2019 montáž vodomerov 230,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Dzurilla Jozef-ĎOĎO 43266720 053 02 Nemešany
29/07/2019 22/07/2019 55/2019 Objednávame výrobu stálej tabule v súvislosti s predmetom zákazky: Informovanie a komunikácia projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 6,00 eur JUDr. Adriana Tkáčová PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
29/07/2019 24/07/2019 54/2019 Objednávame varný kotol elektrický, umývačku riadu, dovoz, montáž a zaškolenie 7 177,20 eur JUDr. Adriana Tkáčová ROAX s.r.o. 44526075 Jasná 276, 941 23 Andovce
25/07/2019 19/07/2019 53/2019 obaly na sobášne obrady 3x 102,00 € JUDr. Adriana Tkáčová LI-NOX, s.r.o. 36007145 Sedliacka 44, 979 01 Rimavská Sobota
25/07/2019 15/07/2019 51/2019 tlačivá, tr.knihy-MŠ 23,48 eur JUDr. Adriana Tkáčová ŠEVT B.Bystrica a.s. 31331131 Cementárenska 16, 974 72 Banská Bystrica
18/07/2019 09/07/2019 50/2019 inštalácia routeru 20,83 eur JUDr. Adriana Tkáčová Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
18/07/2019 09/07/2019 49/2019 MK-knihy 20,00 eur JUDr. Adriana Tkáčová Jarmila Zacher Pajpachová Ul.mládež 2352/20, 058 01 Poprad
10/07/2019 01/07/2019 48/2019 preprava autobusom/Levoča 120,00 eur JUDr. Adriana Tkáčová Spišbus plus, s.r.o. 47490870 Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
10/07/2019 01/07/2019 47/2019 stravné lístky 989,56 eur JUDr. Adriana Tkáčová Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
01/07/2019 25/06/2019 46/2019 portrét prezidenta SR 2x 56,40 eur JUDr. Adriana Tkáčová Tlačová agentúra SR 31320414 Dúbravska cesta 14, 841 04 Bratislava
01/07/2019 24/06/2019 45/2019 Objednávame si výmenu HD 218,40 eur JUDr. Adriana Tkáčová SVOISOFT 33061424 Zimné 188, 053 23 Rudňany
01/07/2019 20/06/2019 44/2019 výkopové práce 770,00 eur JUDr. Adriana Tkáčová ELER ELEKTRIK s.r.o. 50552864 Spišský Hrušov 053 63
20/06/2019 19/06/2019 43/2019 Objednávame si dovoz kameniva frakcia 0,32 cca 8-9 ton na vykonávanie povodňových záchranných prác v obci na nevyhnutné sprejazdenie komunikácie a sprejazdenie prístupov k rod.domom. JUDr. Adriana Tkáčová JOGA, spol. s.r.o. 31708251 Lesná 5, 053 61 Olcnava
20/06/2019 19/06/2019 42/2019 Objednávame si čerpadlo z dôvodu jeho poškodenia - znefunkčnenia po prívalových dažďoch v obci. JUDr. Adriana Tkáčová PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A
20/06/2019 19/06/2019 41/2019 Objednávame si drvené kamenivo + dovoz frakcia 0,32 cca 9 ton na vykonávanie povodňových záchranných prác na nevyhnutné sprejazdnenie komunikácie a sprejazdnenie prístupov k rodinným domom.. JUDr. Adriana Tkáčová KSR - Kameňolomy 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
20/06/2019 18/06/2019 40/2019 Objednávame si pomocné zemné práce mechaniz.-Bager JCB-4CX na vykonanie povodňových záchranných prác dňa 18.6.2019 na nevyhnutné sprejazdnenie komunik. a sprejazdnenie prístupv k rodin.domom a odstránenie bahna z komunikácie.. Cena 30,00 eur za 1 hod. JUDr. Adriana Tkáčová Milan Mikolaj 35316802 Spišský Hrušov 317, 053 63
18/06/2019 17/06/2019 39/2019 účastnícky poplatok-školenie 88,80 € JUDr. Adriana Tkáčová SOTAC, s.r.o. 36189855 Južná trieda, 040 01 Košice
18/06/2019 13/06/2019 38/2019 zvoz E-BOXU 0,00 € JUDr. Adriana Tkáčová ENVIROPOL SK, s.r.o. 51480191 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
18/06/2019 12/06/2019 37/2019 mobilné WC/FS 2019 120,00 € JUDr. Adriana Tkáčová TLM Trans, s.r.o. 48126136 Hviezdoslavova 552/5, 083 01 Sabinov
06/06/2019 27/05/2019 36/2019 Objednávame si veľkoplošný pútač/MŠ 90,00 € JUDr. Adriana Tkáčová PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
10/06/2019 31/05/2019 35/2019 Objednávame si autobusovú prepravu 100,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Spišbus plus, s.r.o. 47490870 Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
10/06/2019 31/05/2019 34/2019 Objednávame si interaktívnu show/MDD 680,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Divadelný svet 50528611 Nižná 1, 086 12 Kurima
10/06/2019 05/06/2019 33/2019 Objednávame si rozprávky 201,60 € JUDr. Adriana Tkáčová Elena Majeríková 41172914 Dolný Vadičov, 023 45 Dolný Vadičov
05/06/2019 31/05/2019 32/2019 mäso na guláš - MDD 260,74 € JUDr. Adriana Tkáčová PD Čingov Smižany 204251 Tatranská 126, 053 11
05/06/2019 30/05/2019 31/2019 Objednávame si mobilne toalety. 120,00 € JUDr. Adriana Tkáčová TLM Trans, s.r.o. 48126136 Hviezdoslavova 552/5, 083 01 Sabinov
31/05/2019 27/05/2019 30/2019 montovanie vodomerov 195,21 € JUDr. Adriana Tkáčová Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 053 23 Rudňany
31/05/2019 24/05/2019 29/2019 Objednávame stravovanie/voľby do EÚ 65,40 € JUDr. Adriana Tkáčová Mária Farkašová 44332793 053 22 Jamník
31/05/2019 21/05/2019 20/2019 Objednávame zástavu SR a EÚ 33,60 € JUDr. Adriana Tkáčová Signo, s.r.o. 43930824 Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
22/05/2019 21/05/2019 č.27/19 Objednáva stravné kupóny 84ks 335,92 € JUDr. Adriana Tkáčová Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
22/05/2019 16/05/2019 č.26/19 Chlebíčky 50ks - Kvapka krvi 32,40 € JUDr. Adriana Tkáčová Marek Kopač 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie
22/05/2019 15/05/2019 č.25/19 Objednávame kancelárske a čistiace potreby - OcÚ 146,81 € JUDr. Adriana Tkáčová MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
22/05/2019 13/05/2019 24/19 Objednávame toner pre Xerox 1ks. 85,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63
13/05/2019 11/05/2019 č.23/2019 chlebíčky-Deň matiek 150,00 € JUDr. Adriana Tkáčová Marek Kopač 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie
10/05/2019 30/04/2019 č.22/2019 chlebíčky-Beh ulicami 32,40 € JUDr. Adriana Tkáčová Marek Kopač 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie

Stránky

Web vytvoril progrup