Objednávky

Dátum zverejnenia Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
27/02/2015 20/02/2015 2/2015/MŠ Kanc.potreby-výchova a vzdeláv./MŠ 116,40 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
20/02/2015 20/02/2015 19/2015 Preprava materiálu, nábytku, montáž 0,00 € Elena Franková Starosta Kamenárstvo Peter Bodnár 34525696 č.242,053 63 Spišský Hrušov
27/02/2015 19/02/2015 9/2015 Kanc.potreby-OcÚ 0,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
27/02/2015 19/02/2015 3/2015/MŠ Čistiace prostr.MŠ 118,80 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
18/02/2015 05/02/2015 10/2015 Výroba barového pulta,police,montáž 698,00 € Elena Franková Starosta Stolárske práce - Drevovýroba 33849731 č.121,05363 Spišský Hrušov
18/02/2015 09/02/2015 11/2015 Oprava traktora 0,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
16/02/2015 06/02/2015 5/2015 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.2-Prestavba ZŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Michal Bartoš-IP 44032897 Rázusova 751/7,053 11 Smižany
13/02/2015 05/02/2015 6/2015 Vstupenky na div.predstav.Ženský zákon 0,00 € Elena Franková Starosta Spišské divadlo 31297846 Radničné námestie č.4,05201 Spišská Nová Ves
12/02/2015 03/02/2015 2/2015 Revízie komínov-OcÚ,ZS,KD,MŠ 0,00 € Elena Franková Starosta Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
12/02/2015 02/02/2015 3/2015 Tlačiareň HP LaserJetPro 150,00 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
05/01/2015 28/01/2015 I1/2015 preprava osôb autobusom-Spišské divadlo 0,00 € Elena Franková Starosta Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
30/01/2015 22/01/2015 Jedálne kupóny 330,00 € Elena Franková Starosta LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
30/01/2015 22/01/2015 1/2015/MŠ Za tonery-MŠ 52,00 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
28/01/2015 19/01/2015 4/2015/MŠ Kanc.potreby-MŠ 54,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
26/01/2015 16/01/2015 1/2015 Ťahanie a vývoz splaškov-ČOV 52,00 € Elena Franková Starosta Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" 204188 Odorín 251,053 22 Odorín
31/03/2014 24/03/2014 3/2014-MŠ Za pohybové a relax.cičenia,Jazyk a komun.,Hudobná výchova+CD 45,00 € Elena Franková Starosta Pro Solutions, s.r.o. 35848260 Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1
17/03/2014 14/03/2014 14/2014 Strava pre OVK I.kolo volieb prezidenta 102,30 € Elena Franková Starosta Mária Farkašová 44332793 č.201,053 22 Jamník
17/03/2014 11/03/2014 15/2014 Výmena hl.ističa-MŠ 219,30 € Elena Franková Starosta Ing. Štefan Staroň-montáž údržba a revízie el.zar. 10763155 Trieda 1.mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves
17/03/2014 10/03/2014 16/2014 Ťažba a približovanie koňom,dovoz dreva 80,00 € Elena Franková Starosta Služby v lesníctve Stanislav Halčin č.254,053 63 Spišský Hrušov
17/03/2014 10/03/2014 17/2014 Tonery do farebnej tlačiarne 136,07 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
28/02/2014 18/02/2014 11/2014 Revízia komínov 0,00 € Elena Franková Starosta Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2014 18/02/2014 12/2014 Výmena hl.ističov-MŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Ing. Štefan Staroň-montáž údržba a revízie el.zar. 10763155 Trieda 1.mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves
17/02/2014 11/02/2014 9/2014 Za kamenivo na rok 2014 0,00 € Elena Franková Starosta KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
20/02/2014 10/02/2014 7/2014 Rozbor pitnej vody 0,00 € Elena Franková Starosta Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
10/02/2014 06/02/2014 8/2014 Spracovanie NMS č.1-Prestavba ZŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Michal Bartoš-IP 44032897 Rázusova 751/7,053 11 Smižany
10/02/2014 03/02/2014 1/2014/MŠ Kancel.materiál-výchova a vzdelávanie/MŠ 109,20 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
10/02/2014 02/02/2014 10/2014 Objednávame stravovanie,ubytovanie v rekereč.stred.Drienica-lyžiarsky výcvik 1 600,00 € Elena Franková Starosta MXM spol. s r.o. 36444081 Drienica 29,083 01 Drienica
04/02/2014 31/01/2014 6/2014 Prac.materiál-oprava vodovodu 64,80 € Elena Franková Starosta M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
04/02/2014 30/01/2014 4/2014 Drvené kamenivo-zimná údržba MK 38,12 € Elena Franková Starosta KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
04/02/2014 30/01/2014 5/2014 Poradenské služby 81,00 € Elena Franková Starosta Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
31/01/2014 23/01/2014 2/14 Napojenie kopírky SHARP 94,00 € Elena Franková Starosta Dataservis-Cunik Ladislav 10761691 Letná 65,052 01 Spišská Nová Ves
09/01/2014 02/01/2014 1/2014 Preprava autobusom-Starý Smokovec 160,00 € Elena Franková Starosta Mgr. Mária KICKOVÁ 44008775 Prešovská 341/64,053 04 Spišské Podhradie
20/12/2013 19/12/2013 117/2013 Prac.materiál-OcÚ 19,57 € Elena Franková Starosta CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom
20/12/2013 19/12/2013 118/2013 Terénne úpravy na ihrisku a pri skládke ČOV 580,00 € Elena Franková Starosta Milan Mikolaj 35316802 č. 317,053 63 Spišský Hrušov
20/12/2013 18/12/2013 OBJ./mail. kopírka SHARP AR-5618N/OcÚ 990,00 € Elena Franková Starosta Dataservis-Cunik Ladislav 10761691 Letná 65,052 01 Spišská Nová Ves
23/12/2013 16/12/2013 OBJ-mail Príručka-Účtovné súvzťažnosti v samospráve 23,00 € Elena Franková Starosta RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67,059 38 Štrba
20/12/2013 11/12/2013 116/2013 Kamenivo-údržba ciest 96,30 € Elena Franková Starosta KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
28/12/2013 09/12/2013 23/2013-MŠ Preprava autobusom:Sp.Hrušov-Smižany 80,40 € Elena Franková Starosta Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
20/12/2013 05/12/2013 21/2013-MŠ Pohovka veľká,vanúš zelený,sušička-MŠ 295,00 € Elena Franková Starosta NOMILAND, s.r.o. 36174319 Magnezitárska 11,040 13 Košice
20/12/2013 05/12/2013 OBJ./mail. Odpadovérúry-9ks/MK Terasa-kanliz. 0,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
20/12/2013 04/12/2013 20/2013-MŠ Za hračky-MŠ 87,60 € Elena Franková Starosta Strojspiš spo.s.r.o. 31717080 Tepličská cesta 10,052 01 Spišská Nová Ves
20/12/2013 03/12/2013 113/2013 Kamenivo-MK Terasa kanalizácia 110,88 € Elena Franková Starosta
20/12/2013 09/12/2013 112/2013 Kamenivo-chodník MŠ 38,87 € Elena Franková Starosta
09/12/2013 02/12/2013 111/2013 Posedenie pri príležitosti Mikuláša/zamestnanci 208,00 € Elena Franková Starosta Michal Franko 10759751 č. 173 ,053 63 Spišský Hrušov
28/11/2013 22/11/2013 105/2013 Strava pre členov OVK-voľby do KSK II.kolo 65,10 € Elena Franková Starosta Michal Franko 10759751 č. 173 ,053 63 Spišský Hrušov
29/11/2013 22/11/2013 101/2013 Rekonštrukcia potrubia plynového potrubia-ZS 598,21 € Elena Franková Starosta RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 Nad Medzov,052 01 Spišská Nová Ves
28/11/2013 21/11/2013 103/2013 Vyváženie a prezutie kolies-Dácia 15,02 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
28/11/2013 18/11/2013 107/2013 Satelit+ montáž 180,00 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
28/11/2013 18/11/2013 108/2013 Preprac.rozpočtu na budove TJ 50,00 € Elena Franková Starosta Spišprojekt, s. r. o 44936133 Zimná 103,05201 Spišská Nová Ves
28/11/2013 18/11/2013 110/2013 Oprava traktora 240,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov

Stránky

Web vytvoril progrup