OZNAM

Vážení občania,

z dôvodu nariadenej karantény bude obecný úrad od 19.10.2020 do odvolania zatvorený.

V prípade neodkladných záležitostí nás môžete v čase od 8:00 do 15:30 kontaktovať na tel. č. 0911 222 514 alebo elektronicky, na e-mailovej adrese sphrusov@levonetmail.sk.

Požiadavky vo veci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku môžete podať elektronicky, na e-mailovú adresu su.hrusov@gmail.com alebo vdovjak@levonetmail.sk.

 

Ďakujeme za porozumenie.

JUDr. Adriana Tkáčová, v.r.

starostka  obce

Web vytvoril progrup