Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad – prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p.), špeciálneho stavebného úradu, štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny pre obce Spišský Hrušov, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Hnilec.

 

Sídlo Spoločného obecného úradu – obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov č. 216, 053 63

 

Zodpovedný pracovník: Bc. Marcela Vdovjak

Oznamujeme občanom, že dňa 18.12.2019  Bc. Marcela Vdovjak nebude úradovať. Ďakujeme za porozumenie.

telefonický kontakt: 0910 458 456

E-mail: vdovjak@levonetmail.sk 

 

Úradné hodiny:

 

utorok:            Obec Vítkovce

Obecný úrad Vítkovce 99, 053 63

                        od 8:00 – 14:30 hod.

 

streda:             Obec Spišský Hrušov, Obec Hnilec

Obecný úrad Spišský Hrušov č. 216, 053 63

                        od 8:00 – 17:00 hod. (obedňajšia prestávka v čase od 12.00 do 13:00 hod.)

 

štvrtok:            Obec Chrasť nad Hornádom

Obecný úrad Chrasť nad Hornádom č. 165, 053 63

                        od 8:00 – 12:00 hod.             

    12:30 - 15:30 hod.

Web vytvoril progrup