Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko pandemický plán. Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike je dokument, ktorý určuje organizáciu prípravy Slovenskej republiky na pandémiu.

Pandemický plán vymedzuje úlohy Pandemickej komisie Vlády SR, ústredných orgánov štátnej správy, Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v príprave na pandémiu a v medzipandemickom období, modeluje predpokladané fázy vývoja pandémie.Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva a obmedzenie dopadu na chod hospodárstva a verejného života. Definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení.

Web vytvoril progrup